Home Posts tagged Zapošljavanje Roma i Romkinja
Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Radno angažovanje korisnka socijalne pomoći na 100 sati, koliko i kako utiče na povećanje zapošljivosti ovih korisnika?

Korisnici novčane socijalne pomoći mogu biti radno angažovani ukoliko su radno sposobni. Cilj aktivacije ovih korisnika je najpre postepeno, a potom i potpuno smanjivanje njihove zavisnosti od sistema socijalne zaštite. Ni jedan sistem na svetu, čak ni u najrazvijenijim zemljama, ne može trajno da obezbedi socijalnu pomoć onima kojima je ona potrebna. Koliko su korisnici
„Romskim putevima – Rromane dromenca“ Projekti Projekti 2022 Vesti Vesti

Više mogućnosti za zapošljavanje Roma i Romkinja

Zapošljavanje Roma i Romkinja je oblast u kojoj je najmanje učinjen napredak u poslednjim godinama. Zahvaljujući državnim programima, kao i na lokalu, ali i projektima EU ova slika se polako menja. primera radi u Nišu se na period od 8 meseci zaposleilo 3-je mladih visoko obrazovanih iz romske zajednice zahvaljujući Konkursu Ministartva za ljudska i […]
Vesti Vesti

Prva generacija „Barvalipe – Romi u javnoj upravi Srbije“, gosti predsednika Aleksandra Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je danas prvu generaciju polaznika programa „Barvalipe – Romi u javnoj upravi Srbije“. Poručio im je da veruje u njihovu snagu i snagu srpskog društva, jer smo potrebni jedni drugima, i da napredujemo u budućnosti možemo samo zajedno. Vučić je podsetio da su reditelji Emil Lotjanu i Emir Kusturica u svojim […]
Vesti Vesti Video

Zapošljavanje Roma temelj svih budućih usvajanja javnih politika

Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosuđe i potrošače) poverila je Konzorcijumu od 9 institucija iz Slovenije i Srbije da sprovedu trigodišnji projekat (2019-2022) pod nazivom: “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma kroz zapošljavanje – slučaj Slovenije i Srbije„ (br. 848948). Opšti cilj projekta je borba protiv diskriminacije Roma sa akcentom na
Vesti Vesti

Pravo na zapošljavanje

Vlada Republike Srbije je 2016. godine usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2016). Strategija je strateški dokument koji bi trebalo da  za period od devet godina intenzivira rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Ekonomsko osnaživanje Romkinja, uključeno 560 pripadnika romske zajednice, kroz projekat romskog ženskog centra „Bibija“.

Romski ženski centar  „Bibija“  iz Beograda realizovao je projekat   „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“. U projekat je bilo uključeno 560 pripadnika romske zajednice, među kojima više od 400 Romkinja. “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO ROSA aktivno radi na zapošljavanju Roma i Romkinja u Leskovcu

Organizacija ROSA IZ Leskovca realizovala je projekat „Ekonomsko osnaživanje žena romkinja“ koji je finansiran sredstvima GIZ-a,  a cilj projekta je Poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednica sa fokusom na žene romkinje. Po završetku obuka za razne zanate osam Romkinja i dva mlada Roma dobili su sertifikate i deo opreme za rad sa kojima mogu započeti