Početak Posts tagged Zapošljavanje Roma i Romkinja
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO ROSA aktivno radi na zapošljavanju Roma i Romkinja u Leskovcu

Organizacija ROSA IZ Leskovca realizovala je projekat „Ekonomsko osnaživanje žena romkinja“ koji je finansiran sredstvima GIZ-a,  a cilj projekta je Poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednica sa fokusom na žene romkinje. Po završetku obuka za razne zanate osam Romkinja i dva mlada Roma dobili su sertifikate i deo opreme za rad sa kojima mogu započeti
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO sektor u borbi za zapošljavanje Roma i Romkinja

Veliki broj Roma i Romkinja radi u neformalnom sektoru i većinom se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina. Pošto takav rad još nije prepoznat, sakupljači sirovina se susreću sa brojnim problemima. Mnoge NVO se od početka epidemije Corona virusa u Srbiji zalagalo za veće zapošljavanje pripadnika ove zajednice. Takođe kroz urađene analize došlo se do zaključaka da […]
I mi se pitamo - Amen da puchamen

Romska zajednica u Nišu nedovoljno upoznata sa merama NSZ za zapošljavanje

Grad NIš i NSZ je u 2021.godini opredelila 60 miliona dinara za zapošljavanje. Kada je u pitanju romska zajednica u očima NSZ je prioritetna, međutim na terenu romska zajednica je uglavnom neinformisana o ovim subvencijama. “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

60 milionija dinarija bashi buti

Predstavnikija Nacionalne sluzbe bashi buthihem Diz Nish potpisindje thane sporazum savo valanol the anol tiknjarol numero kothar okola so nanelen buthi khi najbari diz jug e Srbijako. Sporazumeja dichindilo sufinasiranje struchne praksake , pripravnishvto bash bi buchakere e mashkarale obrazovanjeja, subvencije bash buchake e bi buchengore manusha khotar kategorija phare
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Liga Roma predložila platformu za izradu Zakona o jednakopravnom zapošljavanju Roma i Romkinja

  SKRUG – Liga Roma podnela je početkom ove godine Predlog platforme za pristupanje izradi Zakona o jednakopravnom zapošljavanju pripadnika etničkih manjina  u državnom – javnom  i privatnom sektoru u Srbiji. O čemu se, zapravo radi pitali smo Osmana Balica predsednika SKRUG-Lige Roma: “Problem zaposljavanja Roma u privatnom I drzavnom sektoru traje
Vesti Vesti

„Klub za zapošljavanje Roma“- Podrška EU inkluziji Roma

Biznis i stručna obuka Roma Gradske Opštine Crveni Krst se sprovodi u okviru projekta „Klub za zapošljavanje Roma“ broj 601/4, koji se realizuje u sklopu grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. U sklopu aktivnosti na projektu […]