Home Posts tagged Zapošljavanje Roma i Romkinja
Vesti Vesti

Pravo na zapošljavanje

Vlada Republike Srbije je 2016. godine usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2016). Strategija je strateški dokument koji bi trebalo da  za period od devet godina intenzivira rad
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Ekonomsko osnaživanje Romkinja, uključeno 560 pripadnika romske zajednice, kroz projekat romskog ženskog centra “Bibija”.

Romski ženski centar  „Bibija“  iz Beograda realizovao je projekat   „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje”. U projekat je bilo uključeno 560 pripadnika romske zajednice, među kojima više od 400 Romkinja. “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO ROSA aktivno radi na zapošljavanju Roma i Romkinja u Leskovcu

Organizacija ROSA IZ Leskovca realizovala je projekat „Ekonomsko osnaživanje žena romkinja“ koji je finansiran sredstvima GIZ-a,  a cilj projekta je Poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednica sa fokusom na žene romkinje. Po završetku obuka za razne zanate osam Romkinja i dva mlada Roma dobili su sertifikate i deo opreme za rad sa kojima mogu započeti
I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO sektor u borbi za zapošljavanje Roma i Romkinja

Veliki broj Roma i Romkinja radi u neformalnom sektoru i većinom se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina. Pošto takav rad još nije prepoznat, sakupljači sirovina se susreću sa brojnim problemima. Mnoge NVO se od početka epidemije Corona virusa u Srbiji zalagalo za veće zapošljavanje pripadnika ove zajednice. Takođe kroz urađene analize došlo se do zaključaka da […]
I mi se pitamo - Amen da puchamen

Romska zajednica u Nišu nedovoljno upoznata sa merama NSZ za zapošljavanje

Grad NIš i NSZ je u 2021.godini opredelila 60 miliona dinara za zapošljavanje. Kada je u pitanju romska zajednica u očima NSZ je prioritetna, međutim na terenu romska zajednica je uglavnom neinformisana o ovim subvencijama. “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

60 milionija dinarija bashi buti

Predstavnikija Nacionalne sluzbe bashi buthihem Diz Nish potpisindje thane sporazum savo valanol the anol tiknjarol numero kothar okola so nanelen buthi khi najbari diz jug e Srbijako. Sporazumeja dichindilo sufinasiranje struchne praksake , pripravnishvto bash bi buchakere e mashkarale obrazovanjeja, subvencije bash buchake e bi buchengore manusha khotar kategorija phare
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Liga Roma predložila platformu za izradu Zakona o jednakopravnom zapošljavanju Roma i Romkinja

  SKRUG – Liga Roma podnela je početkom ove godine Predlog platforme za pristupanje izradi Zakona o jednakopravnom zapošljavanju pripadnika etničkih manjina  u državnom – javnom  i privatnom sektoru u Srbiji. O čemu se, zapravo radi pitali smo Osmana Balica predsednika SKRUG-Lige Roma: “Problem zaposljavanja Roma u privatnom I drzavnom sektoru traje