Home Archive by category “SIKAVNI TRAJESKO“ – Učionica saživota
''SIKAVNI TRAJESKO'' - Učionica saživota Projekti Projekti 2023

Romski književnik Rajko Jovanović

Rajko Ranko Jovanović romano lilarno, žurnalisto taj sikavno Rajko Jovanović na romskom jeziku govori o svom putu do uspješnog romskog književnika, ali io problemima izumiranja romskog jezika među mladim Romima i Romkinjama. Rajko Ranko Jovanović, osvojio je “Zlatnu značku”, najveće priznanje za sveopštu kulturu, koje su ove godine dodijelili Kulturno-prosvetnoj zajednici
''SIKAVNI TRAJESKO'' - Učionica saživota Projekti Projekti 2023

Trag u istoriji kroz pisanu reč!

Nakon vekovne tradicije usmenog prenošenja, tek u dvadesetom veku, Romi su počeli sa pisanjem književnih dela. Pisci su raspoređeni u mnogim delovima sveta i dela su pisana na mnogim svetskim jezicima. Samo manjina piše na romskom jeziku, i u nedostatku standardizovanog, koriste onaj dijalekt romskog jezika koji se upotrebljava na prostoru na kojem žive. Takođe,
''SIKAVNI TRAJESKO'' - Učionica saživota Projekti Projekti 2023 Vesti Vesti

Obrazovanje je važan deo svakodnevnog života u romskoj zajednici!

U Srbiji je samo jedan odsto Roma steklo visoko obrazovanje, dok kod opšteg stanovništva ta stopa dostiže 23 odsto, pokazuju podaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na putu do fakulteta Rome čekaju brojne prepreke, od siromaštva, preko diskriminacije, do maloletničkih brakova. Onima koji istraju u tome na raspolaganju su afirmativne mere, ali iz Nacionalnog
''SIKAVNI TRAJESKO'' - Učionica saživota Projekti Projekti 2023 Vesti

Da li političke partije, prepoznaju Rome kao partnere I saradnike u politici?

Politički uticaj Roma je neznatan, a uzroke možemo tražiti u socijalnoj nejednakosti, brojnim preprekama za samoorganizovanje, izraženom nacionalizmu u državama u kojima žive… Marginalizovani, gde skoro polovina njih živi na granici siromaštva (UN, 2013,), svoje mesto retko pronalaze čak i među brojnim temama vodećih političkih stranaka. Svaka politička