Home Archive by category “SIKAVNI TRAJESKO“ – Učionica saživota
''SIKAVNI TRAJESKO'' - Učionica saživota Projekti Projekti 2023 Vesti

Da li političke partije, prepoznaju Rome kao partnere I saradnike u politici?

Politički uticaj Roma je neznatan, a uzroke možemo tražiti u socijalnoj nejednakosti, brojnim preprekama za samoorganizovanje, izraženom nacionalizmu u državama u kojima žive… Marginalizovani, gde skoro polovina njih živi na granici siromaštva (UN, 2013,), svoje mesto retko pronalaze čak i među brojnim temama vodećih političkih stranaka. Svaka politička