Home Projekti 2019 Archive by category Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Nišu

Cilj Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025, je da se njeno sprovođenje spusti na lokalu, kako bi romska zajednica imala direktnu korist od ovog strateškog dokumenta kroz 5 prioritetnih oblasti. Grad Niš je jedan od 60-tak gradova koji je usvojio i budžetirao LAP za poboljšanje položaja romske zajednice sa po […]