Home Posts tagged Kancelarija za ljudska i manjnska prava
Roma Fokus Video

Sprovođenje Lokalnog Akcionog Plana za bolji položaj Roma i Romkinja u Prokuplju

Lokalni Akcioni Plan za inkluziju Roma i Romkinja u Prokuplju u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja za period 2018-2021. godine je donekle realizovan, napominju naši sagovornici. Takođe naglašavaju da je ovaj lokalni strateški dokument od izuzetnog značaja za romsku zajednicu jer sagledava i pomaže u rešavanju problematike romske zajednice u više
Vesti

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine na kome se razgovaralo o aktivnostima na daljem unapređenju prava svih pripadnika romske nacionalne manjine. Sastanku su prisustvovali predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i
U svetu Roma - Ki Rromani lumija Vesti Video

Okrugli sto za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Grad Prokuplje je usvojio LAP na period 2018-2021. u protekle dve godine novci iz LAP-a, su uglavnom potrošeni na projekte NVO. Da li se život Roma i Romkinja poboljšao zahvaljujući realizaciji LAP-a. Da li su se aktivnosti LAP-a u 2020.godini realizovane? Koliko je grad Prokuplje prepoznao romsku zajednicu tokom pandemije Kovid 19?Koji su planovi posle […]
Vesti

Borba protiv diskriminacije zajednički cilj

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da od ukupno 392 preporuke mehanizama UN za ljudska prava, njih 95 su usmerene na unapređenje položaja žena što čini 24 % od svih dobijenih preporuka.   Obraćajući se na sedmoj nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže Paunović je u Narodnoj skupštini istakla da […]
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Sprovođenje Lokalnog akcionog plana u Leskovcu

Prema popisu iz 2011.god.u Leskovcu živi 144.206 lica, a od toga je 7.700 romske nacionalnosti tj 5,34% od ukupnog broja stanovnika. Akcionim planom za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma definišu se cilјevi u oblastima obrazovanja, uslovima stanovanja, zapošlјavanja, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, položaja žena,
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Nišu

Cilj Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025, je da se njeno sprovođenje spusti na lokalu, kako bi romska zajednica imala direktnu korist od ovog strateškog dokumenta kroz 5 prioritetnih oblasti. Grad Niš je jedan od 60-tak gradova koji je usvojio i budžetirao LAP za poboljšanje položaja romske zajednice sa po […]
Život Roma-Rromano dživdipa

Da li će biti novog LAP – a, za romsku zajednicu u Nišu?

Grad Niš je usvojio LAP (lokalni akcioni plan) za poboljšanje položaja romske zajednice na period 2017-2019 i budžetirao sa ukupno 10 miliona dinara . Za 2018.godinu sredstva od 5 miliona dinara su potrošena na 24 stipendije srednjoškolcima i na renoviranje i opremanje Romskog Kulturnog Centra.Grad Niš je primer pozitivne prakse koji u skladu sa državnom politikom […]
Vesti

Asocijacija koordinatora za romska pitanja ukazuje na zakonske propuste JLS kada su u pitanju koordinatori za romska pitanja

U gradskoj upravi Smederevo u sredu je održan okrugli sto na temu ,, Javno zagovaranje za unapređenje pozicije koordinatora za romska pitanja“ u čijem radu su učestvovali i predstavnici lokalnih samouprava. Asocijacija koordinatora za romska pitanja od avgusta 2018. godine sprovodi projekat ,,Osnaživanje radnopravnog statusa Koordinatora za romska pitanja“ koji je podržan