Početak Posts tagged Vlada Republike Srbije
Vesti

Jednaki uslovi za sve, poručuje Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, predsedavala je današnjom sednicom Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, i tim povodom istakla da je dostojanstven život romske zajednice i stvaranje jednakih uslova posao države, jedinica
Vesti

Porodice iz Male Gube kod Prokuplja dobijaju nove kuće

Najugroženije romske porodice koje su imale podignute stambene objekte u naselju Mala Guba u Prokuplju useliće se u nove kuće koje su sagrađene u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Od sredine 1999. godine, skoro tri stotine interno raseljenih Roma živi u privremenim podstandardnim ili neformalnim objektima u naselju Mala Guba na obodima Grada Prokuplja. […]
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Nišu

Cilj Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025, je da se njeno sprovođenje spusti na lokalu, kako bi romska zajednica imala direktnu korist od ovog strateškog dokumenta kroz 5 prioritetnih oblasti. Grad Niš je jedan od 60-tak gradova koji je usvojio i budžetirao LAP za poboljšanje položaja romske zajednice sa po […]
Video

Ekonomska nezavisnost žena

„Devet od 10 žena nisu zaposlene. Veoma mali procenat Romkinja završava više škole, fakultete, više od 40 odsto napušta škole i udaje se pre 18 godine“, rekla je Mihajlović, na regionalnoj konferenciji pod nazivom “Ekonomska (ne)zavisnost Romkinja: izazovi i rani uzroci, u organizaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Koordinaconog tela za
Romska Reč - Rromano Lafi

Značaj preventivnih pregleda!

Prosečni životni vek u Srbiji je oko 74 godina, prema podacima NVO životni vek u romskoj zajednici je za 25 godina manji u odnosu na opštu populaciju!Prema službenim statistikama, od 50 Roma u Srbiji, duže od 55 godina živi samo jedan! Od uvođenja mreže zdravstvenih medijatorki mnogo više se radi na zdravstvenim preventivnim pregledima u romskoj zajednici. […]