Brojni su uzroci koji su doveli do toga da Romi budu jedna od najmaginalizovanih grupa na tržištu rada – niska obrazovna stuktura i nedostatak stručnih kvalifikacija, predrasude o radnim navikama Roma i diskriminacija pri zapošljavanju od strane poslodavaca, rad u sivoj ekonomiji, teškoće prilikom pribavljanja potrebnih dokumenata, a neretko i neinformisanost usled koje ne znaju ni kako da se prijave kod Nacioalne službe za zapošljavanje.

Oblasti rada i zapošljavanja za romsku populaciju su od posebne važnosti, imajući u vidu to  da  se  putem  rada  kojim  se  ostvaruje  zarada,  s  jedne  strane  utiče  na  povećanje ekonomske samostalnosti i ličnog i porodičnog standarda, a s druge, putem zapošljavanja se na poseban način utiče na socijalizaciju i njihovu socijalnu uključenost u društvo. Istovremeno, ulazak pripadnika romske nacionalne manjine u proces rada i samu radnu sredinu menja stavove te sredine uveravajući je u ekonomsku opravdanost uključivanja, odnosno kroz promociju  primera  dobre  prakse,  prevenira  dalji  nastanak  predrasuda  i  stereotipa.  Ovi pozitivni  efekti  dobijaju  na  posebnom  značaju  ukoliko  se  radi  o  višestruko  ugroženim grupama romske populacije (Romkinje, stanovnici neformalnih naselja, interno raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, porodice sa velikim brojem članova i dece i dr.), imajući u  vidu  da dubina  ranjivosti  za  pojedinca  raste  sa  brojem  ranjivih  grupa  kojima istovremeno može da pripada.

Precizni  podaci  o  razmerama  nezaposlenosti  među pripadnicima romske nacionalne manjine ne postoje zato što nisu svi prijavljeni na evidenciju NSZ.

 Ipak, stiče se utisak da se nešto na polju zapošljavanja, bar onih evidentiranih, menja na bolje. Prošle nedelje krenuo je prvi ciklus obuke mladih, školovanih roma za rad u javnoj upravi – Program Barvalipe.

Obuku za pripadnike romske populacije zajedno sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu razvili su Građanski pokret Opre Roma Srbija i Kancelarija za romske inicijative Fondacije za otvoreno društvo. U ovom krugu, program pohadja 22 kandidata iz cele Srbije. Cilj programa je zapošljavanje Roma i veće učešće Roma u političkom i javnom životu. Program je osmišljen u okviru četiri modula koji obuhvataju osnove rada u organima uprave, digitalne, komunikacijske i menadžerske veštine i trajaće do 21. avgusta.

Premijerka Ana Brnabić je pohvalivši ovaj program istakla značaj osposobljavanja visokoobrazovanih Roma kao preduslov za obimnije uključivanje romske zajednice u društvo i istakla da će pratiti napredak kandidata u obuci. Takođe, premijerka je napomenula da će u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave kroz odluke Vlade raditi na tranziciji kandidata od obuke do zapošljavanja u skladu sa afinitetima polaznika i prema potrebama države.

“Zajednički cilj jeste da ovaj program bude tranzicija ka zapošljavanju pripadnika romske populacije u javnoj upravi“, rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i naglasila da „to predstavlja još jedan važan korak ka emancipaciji i integraciji Roma i građenju inkluzivnog društva“.

Takodje prošle nedelje, u kabinetu ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordane Čomić održan je sastanak na kojem su učestvovali predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i v.d. direktorka Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma Ljiljana Mihajlović.

Tema sastanka bila je podsticaj zapošljavanja visoko obrazovanih mladih Roma i Romkinja kroz programe države Srbije u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
Na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Nacionalni savet Roma poziva visoko obrazovane Rome da se jave Nacionalnom savetu ili Pokrajinskoj kancelariji za inkluziju Roma kako bi se blagovremeno evidentirali mladi i omogućilo zapošljavanje u skladu sa njihovim stručnim kvalifikacijama.
Ideja je da se kroz direktan društveni dijalog sa Lokalnim samoupravama uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog radi na zapošljavanju visoko obrazovanih Roma.

e-adrese ⤵️
🔴 info@romskinacionalnisavet.org.rs
🔵 info@inkluzijaroimavojvodina.rs
kontakt telefon: ⤵️
☎️ +381112686019
☎️ +38214881723

Očigledno, pomaka u stvaranju uslova za zapošljavanje mladih, obrazovanih Roma u Srbiji ima. Ostaje da se te šanse iskoriste, ali i da se promeni svest u romskoj zajednici I shvati potreba edukacije I stalnog usavršavanja.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *