Home Archive by category Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji
Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji TV emisije Vesti Vesti Video

Održan okrugli sto na temu popisa stanovništva u 2022 godini

U okviru projekta „Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji“ održan je okrugli sto na temu popisa stanovništva u 2022.godini. Na sastanku su prisustvovali predstavnici NVO sektora iz Niša i zaineresovani pojedinci. Prema popisu iz 2011.godine u Srbiji živi oko 148 hiljada pripadnika romske zajednice, nezvanično broj je oko 500-600 hiljada. Zašto je ovakva
Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji Vesti Vesti

Korak bliže usvajanju LAP-a u Leskovcu

U Leskovcu nemamo podatke koliko je romske dece dobilo stipendije, da postoje planovi detaljne regulacije, što je planirano ovim dokumentom, koliko se to Roma zaposlilo, da li svaki Rom, odnosno porodica ima pravo na socijalu, odnosno materijalno obezbeđenje porodice, da li Dom kulture radi na očuvanju kulture, tradicije i običaja Roma, da li romski medij […]
Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji TV emisije Vesti Vesti

Dokle se stiglo sa sprovođenjem LAP-a za Rome i Romkinje u Nišu?

U organizaciji Produkcije Roma Wold održan je okrugli sto na temu sprovođenja Lokalnog akcionog plana u Nišu. LAP je usvojen u maju mesecu 2021.godine, na period od 2021-2023, isti je budžetiran sa ukupno 30 miliona dinara. Prema rečima predstavnika grada Konkurs za stipendije srednjoškolcima i studentima biće raspisan do kraja januara 2022.godine, a 43 Roma […]