Početak Archive by category Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji
Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji TV emisije Vesti Vesti

Dokle se stiglo sa sprovođenjem LAP-a za Rome i Romkinje u Nišu?

U organizaciji Produkcije Roma Wold održan je okrugli sto na temu sprovođenja Lokalnog akcionog plana u Nišu. LAP je usvojen u maju mesecu 2021.godine, na period od 2021-2023, isti je budžetiran sa ukupno 30 miliona dinara. Prema rečima predstavnika grada Konkurs za stipendije srednjoškolcima i studentima biće raspisan do kraja januara 2022.godine, a 43 Roma […]