Home Archive by category Projekti 2022
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

Zašto je važno očuvati romski jezik?

Interesovanje za učenje romskog jezika u školama varira jer se u romskoj zajednici uglavnom ne prepoznaje značaj negovanja romskog jezika tokom školovanja. Bez dileme, romski jezik, kao jedan od ključnih elemenata romskog kulturnog identiteta svakako treba negovati kako u obrazovnom sistemu tako i u porodici. U našoj emisiji razgovarali smo sa g. Ljuan Koko o […]
Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Socijalizacija dece invalida kod romskih porodica

Bilo koja vrsta invaliditeta nekog od člana porodice izaziva veliki disbalans u funkcionisanju porodice. Situacija je u mnogome gora kada je u pitanju invaliditet deteta. U nastavku sledi razgovor sa Veroslavom Jovanovićem, ocem deteta, invalida. -Vi,ste otac deteta ometenog u razvoju,invalida. -Da ja sam otac jednog dečaka koji još uvek nema dijagnozu iako se praktično
Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Hraniteljstvo u Srbiji

Prema Zakonu o porodici, odnosno prema Pravilniku o porodičnom smeštaju i hraniteljstvu, hranitelj mora da detetu obezbedi minimalni broj odeće, obuće i sredstva za ličnu higijenu, kao i određeni novac koji će dete korisiti kada napusti porodični smeštaj, odnosno kada postane punoletan. Pravilnik koji bliže određuje visinu tog novca, kaže da su ta sredstva minimalna […]
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

Bez kulture nema ni identiteta

Koreni jednog naroda se ogledaju u njegovoj kulturi, bez kulture nema ni identiteta jednog naroda. Kultura je jedna od najbitnijih karakteristika čoveka i društva uopšte, obzirom da nijedna druga vrsta ne poseduje kulturu, a ona sama može da dođe do izražaja samo ako se posmatra s obzirom na društvenu sredinu i u njihovoj uzajamnoj interakciji. […]
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

Da li se u Nišu gube kulturni sadržaji?

U našoj emisiji porazgovarali smo sa Ivanom Derviševićem šredsednikom UG Tolerancija za sve iz NIša o temi koja se tiče kulture, odnosno zašto u NIšu više ne postoji Kulturno umetničko društvo – Folklor, da li se ovaj problem može prevazići ili ne? Kliknite na link ispod slike i pogledajte našu emisiju https://fb.watch/hEaHGIYzMb/ “Projekat „Romski život […]