November 28, 2021

Agorutno nevipe

Nevipe pi Rromani chib

Evropskho dive Borba Protiv Trgovina Manushencar

Nevipe pi Rromani chib

AVDIVE THANO LUMIJAKHO DIVE BORBA PROTIV CHOROLIPHA

Nevipe pi Rromani chib

7 manusha taro rromano minoriteti ljol subvencije basho plo biznis

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Nevo programi basho po zoralilpa taro rromano preduzetnishtvo

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 20.09 – 28.09. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Valjanol te arakhipe kljucho basho potencijali taro rromano manushipa

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 13.09 – 20.09. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.09 – 13.09. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Cilj tano 80 procentija vakcinisime, ako odova na ovol ka ovol amen pharo jeven

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Spomen soba thaj nevo film taro Shaban Bajramovich

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 28.08 – 05.09. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Projekti “Po drom premalo Svratishte” suksesno realizuinolpe ko rromano kulturako centro

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Than e Rromengo ki Italija thaj EU

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 19.08 – 27.08. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Grastenge vordona, djana li ko bisterdipa?

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 11.08 – 19.08. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 03.08 – 11.08. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Rromani Antidiskriminaciaki Mrezha organizuindja kedinipe sebepi taro 2.avgust, kana ko Aushvic mudardile po but se 3 milje Roma

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 25.07 – 03.08. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Nevi legalizacija taro khera?

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 18.07 – 25.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Pandemija telal o anav “chororipa”ko akala thana uvek egzistirini

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Kobor importantne Lokalno akciono planija ko lokali

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 10.07 – 18.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

60 milionija dinarija bashi buti

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 30.06 – 10.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 22.06 – 30.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Pani thaj kanalizacija, maj anglal

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 14.06 – 22.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Inkluzija e Rromengi ki Srbija

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.06 – 14.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Sar em kana o familije bizi struja ka ovol olen struja?