April 15, 2021

Agorutno nevipe

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Subvencije bashi buti, na dena shukar rezultatija basho rromano amalipa

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – Podcast Tari Produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.04 – 13.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 29.03 – 05.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Vakcinacija – ?!

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Nisheskoko jevrejiengo limorija adzikerol poshukar dive

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 22.03 – 29.03. 2021

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 15.03 – 22.03. 2021

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 01.03 – 08.03. 2021

Nevipe pi Rromani chib

Efta ćhave ko Beogradi marenape djivdipaske, sebepi taro phare djivdipaske uslovija!

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 01.03 – 08.03. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 22.02 – 01.03. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

SKRUG Liga Roma rodol jekhipe kana khuvolape ki buti!

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 08 – 14.02. 2021

Nevipe pi Rromani chib

DUJ POSLANIKIJA KA ZASTUPINEN AUTETICNE ROMANE INTERESIJA KI SKUPSTINA KOSOVO.

Nevipe pi Rromani chib

20. februar Lumijako dive tari socijalno pravde !

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 08 – 14.02. 2021

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika -01 – 08.02. 2021

Nevipe pi Rromani chib

Mulo profesori Ibrahim Osmani

Nevipe pi Rromani chib

Nevo Corona virus-sar te arakhen tumen?

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe 22.06.2017 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 27.12.2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib

Ko rubo tari egzistencija

Nevipe pi Rromani chib

Rromani kultura mashkari amende – artistija ko lokalne beshipaske thana

Nevipe pi Rromani chib

Than e Rromnjegno ko rromano amalipe

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 12 .12. 2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 11.12..2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 10.12.2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 08.12.2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 04.12.2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib Romske vesti

Nevipe pi Rromani ćhib 02.12. 2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib

Nevipe pi Rromani ćhib 27. 11. 2016 bersh

Nevipe pi Rromani chib

Nevipe pi Rromani ćhib 25. 11. 2016 bersh