Agorutno nevipe

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 18.07 – 25.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 10.07 – 18.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 30.06 – 10.07. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 22.06 – 30.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Pani thaj kanalizacija, maj anglal

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 14.06 – 22.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Inkluzija e Rromengi ki Srbija

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.06 – 14.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Sar em kana o familije bizi struja ka ovol olen struja?

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

13 bersh sar mulo o Shaban Bajramovich

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 27.05 – 05.06. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Dijalogija dji ko avri taro ekstremizam

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Ano Beograd pravdilo Evropsko romano istituti bash umetnost hem kultura – ERIAC , Angluno ogranak odole institutiske avrijal I Germanija.

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Kultura taro na ikeripa ki godi viktime ko II Lumijako mahreba

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Dive taro viktime taro Femicid

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 19.05 – 27.05. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 12.05 – 19.05. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.05 – 12.05. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 28.04 – 05.05. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Ko rodipa kotar amen o Rroma sijam …

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 20.04 – 27.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

DIVE PROBOJA PANLJENGI KHOTAR LOGOR JASENOVAC

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 13.04 – 20.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

YUROM Centar khotar Nis e Regionalno savetia bash saradnja podzinena ani realizacija pilot -projektija te ozakoninen 50 khera ano Nish hem Leskovac .

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Subvencije bashi buti, na dena shukar rezultatija basho rromano amalipa

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – Podcast Tari Produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 05.04 – 13.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 29.03 – 05.04. 2021

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Vakcinacija – ?!

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Nisheskoko jevrejiengo limorija adzikerol poshukar dive

„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 22.03 – 29.03. 2021

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 15.03 – 22.03. 2021

Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 01.03 – 08.03. 2021