Nevipe pi Rromani chib

Mashkarthemutno dive taro mariba upralo nasilje premalo djuvlja

Ujedinjene Nacije thane rezolucija 54/134 savi thani usvojimi 1999. bersh sluzbeno potvrdindje 25. novembar sar Medzunarodni dive borbe protiv nasilje upro romnja .

Khorkori i chinjenica thani khaj , samo khi Srbija , akhava bersh (dji oktobri masek ) mudarde 17 djuvlja hem i statistika vash nakhlo bersh nane poshukhare , thano daruthno .

Prema chinjenica pendjarutne podakencar , khi Srbija thane anglo 2020. bersh najhari 22 romnja mule zorale meriba savo izazivindja partneri numa dujtho chlani porodicakho , a kho phana pandj sluchaija postojinol sumnja khaj kherolphe khotar femicid , odova thano rodno kherdo mudariba numa mudariba romnja samo soj thani romni .

„Zakhon khotar bijamo ravnopravnost savo thano usvojimo akhava bersh uvodinol but neviphe khe akhija oblast , ano sklad setija vrednostija hem pravcija odrzimo razvoj sadrzimenge khi agenda 2030. Vlada Srbija sigathe usvojindja hem strategija vash bijamo ravnopravnost vash period khotar 2021. dji 2030. bersh , savo thano o cilj nakhavdo bijamo jaz hem ostvaribe bijame ravnopravnost sar preduslov vash razvoj drushtva hem poboljshanje svakhodive djivdipha romna hem roma , chija hem chave . Odova thano vazno anglunipa , numa khaj bi shaj realna situacija chache unapredinolphe khotar presudna thano vazno te razmotrinophe soj sa potrebno te kherophe hem te obezbedinophe uslovija te shaj o Zakhon hem Strategija efikasno sprovodinenphe , „objasninol Natasa Vuckovic , izvrni direktorka Fondacija Centar vash demokratija .

Koordinatorka Sigurne khereskhe , Vesna Stanojevic , vash medije izjavindja khaj pochtktak 2021 .bersh zabelezindje bajariphe nasilje upro romnja khi amari drzava .

„Nane mukhlo kho 21.veko romnja trpinen nasilje . Romni na odredinol pes pripadinol nesave mushese , samo thano maj anglal , manush .Aprerasuda save isi but anen dji kho nasilje . But thano vaznote phenol phe khaj nasilje na valjan te trpinelphe , hem khaj mora te prijaviniphe , hem anonimno „- istaknindja thani Stanojevic .

Phana jekh problemi andja thano dji kho nenadanobajariphe porodichno nasilje upro romnja , zapazimo thano kho celo lumija . Numa sar ali pandemija korona virus 2019. hem prinudno panljiphe savo sine neizbezno adjukare andja dji kho pho baro numero prijava romnjengo vash pretpljeno nasilje , numa hem phobaro stopa mudaripha uzalo isto , akhava nemilio trend donindza hem plo naziv khotar rig UNwoman , grupe pasho Ujedinjene  Nacije “ Pandemija khotar senka „.

„16 dive aktivizam protiv nasilje upro romnja „globalna , lumijakhi kampanja obelezinol 1,700organizacije kho prekho 100 drzave lumijakho . Kampanja pochminol 25. novembri Medzunarodni dive borbe protiv nasilje upro romnja hem agorisinel 10 . decembri Medzunarodni dive ljudskih prava .

Khe akhija akcija ukljuchime thane hem Romani djuvljani mreza savo zatesci thane ule bash kho Nish .

„Ano 1997 . bersh kho Nish pochmindja te formirinelphe grupa romnja talo anav Djuvljanio prostor , savo thano prepoznajindja khaj sa dikhavne civilne sektorija , posebno djuvljano , nedostajinel svest vishestrukoj  diskriminacija hem problemija Romnjengo .

Akho idea khotar umrezavanje postojinol khotar agor 90-to bersha , amaro prvo kedipha sar Mreza ulo 2. hem 3 . decembri 2004  . Tada thano , khi organizacija Romano djuvljano centar Bibija  kho Beograd , ikherdjaphe osnivachki sastanak Romane djuvljane programeja ,izgradindje thane okvir strateshki plan vash buti Mreza hem nachin vash medjusobno podrshka kho ukljuchivanje Romnja khi Dekada inkluzija Romengi.

Avdive mreza numero 34 organizacije hem inicijativa save delujinen khi sasti teritorija Srbija . ,,Borindjam amen vash sistematskha reshenja problemija save Romnja arakhenaphe .Vash ostavriphe djuvlane ljudska prava , vash obrazovanje , buti , zaposhljavanje hem ekonomskho osnazivanje , unapredjenje sastipaskhe zashtita . Protiv nasilja khi porodica hem trgovina romnjencar hem chavencar . Sijam vash ucheshche Romnja kho javno hem privatno djivdipha , razvijina kultura hem phana but so kherol temelj ljudskih prava hem dostojanstvo „, achol kho sajt Romska zenska mreza .

NVO ,, Osvit bershencar , prekhal SOS  telefon dela pomoch romnjege save thane zrtve porodichnog nasilja .

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *