Home O nama

Udruženje „GRAĐANA ROMA PRODUKCIJA ROMA VORLD“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti afirmativne edukacije, emancipacije i integracije romske nacionalne manjine u društveno – edukativne, prosvetne, kulturne i socijalne tokove kao i informisanje na maternjem jeziku. Ciljevi Udruženja su: afirmativna edukacija Roma, a posebno dece i mladih o značaju obrazovanja kao i informisanja, sa ciljem da se unapredi obrazovni i informativni status romske nacionalne manjine. 


U cilju što objektivnijeg, pravovremenog, istinitog izveštavanja 2015.godine je registrovan medij Roma World koji proizvodi, emituje i distribuira radijske i televizijske emisije koje ukazuju na  značaj obrazovanja, informisanja i ostalih bitnih životnih segmenata vezanih za romsku populaciju, putem društvenih mreža, štampanjem brošura, putem svog sajta a sve u skladu sa zakonom.