Home Posts tagged Diskriminacija
Vesti

Romska Antidiskriminaciona Mreža – RAM

Romska Antidiskriminaciona Mreža Romska Antidiskriminaciona Mreža (RAM) je oformljena u saradnji sa „Roma Antidiscrimination Network“ iz Nemačke, i svoj rad prilagođava situaciji u Srbiji. RAM ukazuje na društveni status romske zajednice. Antidiskriminacioni rad, političko obrazovanje, osnaživanje i informativni rad su glavne sfere aktivnosti. Mi mesečno organizujemo
Vesti

ROMI MUČENI OD STRANE POLICIJE DOBILI SPOR PROTIV MINISTARSTVA UNUSTRAŠNJIH POSLOVA

Brisel, 22. jul 2020: Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije diskriminisalo supružnike romske nacionalnosti koji su 2017. godine maltretirani u prostorijama policije, nakon što su prijavili da im je auto ukraden. Supružnici su u policijskoj stanici u Beogradu zadržani 13 sati gde su policijski […]
Vesti

Borba protiv diskriminacije zajednički cilj

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da od ukupno 392 preporuke mehanizama UN za ljudska prava, njih 95 su usmerene na unapređenje položaja žena što čini 24 % od svih dobijenih preporuka.   Obraćajući se na sedmoj nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže Paunović je u Narodnoj skupštini istakla da […]
Vesti

Diskriminacija Roma i anticiganizam u regionu proširenja u središtu pažnje radionice u Berlinu

Berlin – Dvodnevna radionica koja se bavi diskriminacijom i anticiganizmom u regionu proširenja, a koja je organizirana pod pokroviteljstvom projekta Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) „Integracija Roma 2020“ (RI 2020), započela je danas u Berlinu. Glavni cilj radionice na kojoj se okupilo više od 80 zvaničnika iz ministarstava sa Zapadnog Balkana i iz Turske, je […]
Video

Primena Strategije prevencije zaštite od diskriminacije

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine (2013) i usvajanjem Akcionog plana za primenu strategije (2014), Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira, kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. U trenutku kada se približavamo završetku perioda na koji se odnose Strategija i
Video

Izazovi rodne i starosne diskriminacije!

Diskriminacija na osnovu starosnog doba postaje sve vidljivija i bez posla ostaje veliki broj starijih osoba, u godinama od 50 do 64, tako da oni danas predstavljaju trećinu ukupnog broja nezaposlenih, o čemu govore podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Kada je u pitanju i samo-zapošljavanje, udeo žena u ukupnom broju preduzetnika u Srbiji iznosi tek […]