Home Posts tagged leskovac
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Usvajanje LAP-a, doprinosi rešavanju stvarnih problema romske zajednice u Leskovcu

U Leskovcu nemamo podatke koliko je romske dece dobilo stipendije, da postoje planovi detaljne regulacije, što je planirano ovim dokumentom, koliko se to Roma zaposlilo, da li svaki Rom, odnosno porodica ima pravo na socijalu, odnosno materijalno obezbeđenje porodice, da li Dom kulture radi na očuvanju kulture, tradicije i običaja Roma, da li romski medij […]
Romska zajednica i njena inkluzija u Srbiji Vesti Vesti

Korak bliže usvajanju LAP-a u Leskovcu

U Leskovcu nemamo podatke koliko je romske dece dobilo stipendije, da postoje planovi detaljne regulacije, što je planirano ovim dokumentom, koliko se to Roma zaposlilo, da li svaki Rom, odnosno porodica ima pravo na socijalu, odnosno materijalno obezbeđenje porodice, da li Dom kulture radi na očuvanju kulture, tradicije i običaja Roma, da li romski medij […]
I mi se pitamo - Amen da puchamen

Rad NVO u Leskovcu

Na teritoriji grada Leskovca veoma je mali broj romskih organizacija civilnog društva koje aktivno deluju. Organizacija ROSA i Leskovačke romkinje su najaktivnije i one sprovode projekte iz oblasti socijalne zaštite, kulture, informisanja, zapošljavanja i borbe protiv diskriminacije. Više ne romskih organizacija takođe sprovode projkete za Rome, ali, na žalost su njihovi
I mi se pitamo - Amen da puchamen

Sat mahala sada jedno od najuređenijih naselja u gradu Leskovcu

Romsko naselje „Sat mahala“jedno je od najstarijih romskih naselja u Srbiji. Ovo naselje je sada jedno od najuređenijih naselja u gradu Leskovcu  sa kompletno infrakomunalnim uređenjem. Uređene su ulice Sutjeska i Radanska u koje je grad uložio 18,7 miliona dinara, dok je ministarstvo privrede uložilo 13,3 miliona dinara. “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je
I mi se pitamo - Amen da puchamen

Izrada planske dokumentacije za romska naselja u Leskovcu

Grad Leskovac dobio je bespovratna sredstva za zradu planskih dokumenata u okviru Komponente 3 programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“.Ovu podršku finansiralaje Evropska unija, a sprovodila Stalna konferencija gradova i opština – Savez (SKGO). “Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje