Home Posts tagged Romacted Srbija
Vesti Vesti Video

Održan trening o odgovornom budžetiranju prema romskoj zajednici

Trening o budžetiranju odgovornom prema Romima i Romkinjama, koje predstavlja jednu od najvažnijih komponenti druge faze programa ROMACTED, održan je 8. juna u Beogradu u saradnji sa Kancelarijom za integraciju Roma pri Regionalnim savetom za saradnju – RCC. Na treningu je bila prisutna i državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije Video

Počela faza II Romacted programa

Romacted program faza II je i zvanično počela sa radom u Srbiji, tim povodom je 21 i 22.09.2021.godine u Beogradu u Palati Srbija održan sastanak sa partnerima ovog programa. Na sastanku se govorilo o nastavku zajedničkog delovanja na lokalu u cilju poboljšanja položaja romske zajednice. Za više informacija pogledajte naš video prilog. „Izradu ovog video-materijala […]