Početak Archive by category TV emisije
TV emisije

Mobilni timovi

Mobilne timove za inkluziju Roma čine opštinski koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, kao i predstavnici Centara za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje. Timovi su uspostavljeni uz pomoć projekta u 20 pilot opština/gradova.
TV emisije

Romi i Strategija 2015-2025 u RS – Readmisija

Od 2009.g. kada je potpisan sporazum o Readmisiji do kraja 2014.g. više od 70 hiljada državljana Srbije je zatražilo azil u Nemačkoj, od tog broja je 85% pripadnika romske zajednice. Avgusta 2015.g. Vlada Nemačke je najavila da će vatiti oko 90 hiljada državljana Srbije koji su zatražili azil. Nova Strategija za socijalno uključivanje 2015-2025 neće se […]
TV emisije

Romi i Strategija za unapređenje položaja i statusa Roma u RS 2015-2025

Šta romski osnovci, srednjoškolci misle o obrazovanju? Sa kojim se problemima susreću Romi kada je u pitanju stanovanje, zapošljavanje, readmisija i upis u MKR pogledajte u izjavama pripadnika romske zajednice. Ovaj projekat je finansiran iz budžeta Vlade Republika Srbije-Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa za poboljšanje položaja i statusa Roma u RS.