Točak sudbine - Rrota tari sutara TV emisije

Počela nova školska godina

Prvi dan škole obično je najvažniji za đake koji upisuju prvi razred osnovne škole, odnosno prvi put se susreću sa školskim sistemom kao takvim, učiteljem ili učiteljicom i novim društvom. Slično važi i za one koji upisuju prvi razred srednje škole ili prvu godinu visoke škole (fakulteta i drugog), a donekle i peti razred osnovne, što iziskuje prilagođavanje na nove nastavnike ili profesore, školske predmete, uslove i društvo. Ove školske godine u prvi razred u OŠ“Vuk Karadžić“ se upisalo 30 prvaka i još toliko predškolaca. Ukoliko dođe do ponovnog praćenja nastava sa daljine, učenici ove škole biće u problemu jer roditelji nisu u mogućnosti da nabave tablete ili telefone deci za praćenje nastave, dok donatora za sada nema.

Startuindja nevo sikavno bersh

Prvo dive shkola obichno thano najvaznije vash sikhavne save upisinen jekhto razred osnovne shkole , prvo puti arakhenaphe shkolakhe sistemija sar asavkho , uchiteljija numa uchitelica hem nevo drushtvo . Slichno vazini hem okholenge save upisinen jekhto razred srednje shkolako numa jekhto besrh uchi shkolako  ( fakultethem avera )adjukhare hem panshto razred osnovne shkolakho , so mothovi prigagodiphe kho neve nasatvnikhija numa profesorija , shkolakhe predmetija , uslovija hem drushtvo.

Shuze priredba , lutkhengi prestava , purane osnovcija , sikhavne numa Hem predshkolcija Osnovne shkolake “Vuk Karadzic “ pozdravindje thane ple amaleen save thane avdive prvo puti arakhiphe shkolakhe klupencar . Vash epidemijakhi mera , priredba  thani odrzimi kho dvorishte

“Akhale shkolskhe bersheste upisindjam 30 djakija -prvakhija Hem 27 predshkolarcija , pendja thani vash amari produkcija Marina Vidojevic Stankovic ,khi zeleno zona sijam Hem nadinamen khaj so pobuderi kha achova khe odija zona .Amenge hem chavenge pobuderi odgovorinol te ova khi shkola Hem akahava chasi khotar 45 minutija znachinol amenge but . So tichinolphe okhova bersh , amen uspindjam te organizujina sa , numa na samo amende , svuda on lajn nastava sine problemi Hem kvalitet buchakhi sine photikhni nego  kana o chave khi shkola , kana shunen lafi nastavnikhoskho , kana shaj te puchen , kana shaj uchesvujinen khi buti …Numa uspindjam , odova mothovi rezulatatija agorisime ispitija save thane , nkad poshukar . Na djanav dali thane o testija sine pholokhe numa uspindjam te spreminalen uzalo dodtane chasija numa amenge thano sine phare pele Hem chavenge hem amenge odija on lajn nastava .”

Manolija Kamberovic thani andja trin chaven , blizacija kho dujtho razred , a trito kho predshkolskho nastava . “Uzbudime thane , ushtilerano , radujinenphe shkolakhe , jedva adjikherdje te dikhen drushtvo , amalen …Mangen uchitelica plja . Blizancija thane okhova bersh sine phare te pratinen nastava vash jekhto razred prekhal tablet savo pozajmindjamlenge vash nastava . Internet thano slabo , numa snadjindjam amen .

Vash akhava bersh dobina knjige , vash pribora haricane thano phare , poshto thane trin , numa kha nabavina olen .”

Emilija Osmanovic vakheri :”Isiman chaj savi pochminela akhava bersh kho jekhto Hem chavo savo djala dujto razred.But isi razlikhe khotar vakhti khana sijuma me khi shkola , Hem gradivo thano aver Hem gndinav khaj isiolen but te kheren buti . Mle chave naneolen tablet ni telefoni , samo kablovska televizija Hem akho nakholaphe kho on lajn nastava nesar kha snadjinamen .”

“ Nevadina organizacija HELP  donorindja 20 tabletija so amenge znachinol sar donacija numa nedovoljno vash numero sikhavnego savo isi amen Hem problemi thano so jekh tablet koristinen pobuderi sikhavne khi porodica pha nashti I nastava te prathinolphe kho realno vakhti onda nesavo chavo Hem na resel te bichali domachi pha oven problemija . Mangav te uputinav apel sarijenge save shaj pomozinen e chavenge obezbedina neophodna  pomagala save potrebna vash pratiba nastave “ penol direktorka shkolaki .

Pedagoski asistent, Ajsa Alic penol khaj hem mashkar romani populacija zavladindja “ bela kuga “ adjukhare nane dovoljno bijame  chave Hem smanjini phe  numero sikhavnengo . Sare nadinamen khaj kha achol asavkho rezim nastave , soskhe shkola si shkola , on lajn nastava nashti adobokhar te lol paznja chavengi .Nadinama khaj so pobuderi kha dja adjukhare khi shkola Hem uspeheja agorisina Hem akhija shkolskho bersh. Saamare chave upisindje srednjo shkola , uglavnom starbershenge .”

Akhale shkolskhe bersheste kho jekhto razred khi OS”vUK Karadzic “ upisindjaphe 30 prvakhija hem phana adobokhar predshkolaca . Akho avola palem prathiba nastave dural , sikhavne akahle shkolakhe kha oven kho problemi soskhe roditeljija nane kho moguchnost te nabavinen tablet numa telefonija chavenge vash pratiba nastave dokhli donatorija vash akhana nane .

Ovaj Tv paket je deo projekta „Točak sudbine – Rromani rrota“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2021.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša. 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *