Home Posts tagged YUROM centar
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije Video

Zdrava voda uslov života u romskim naseljima!

U Srbiji postoji 5334  romskih porodica (oko30.000 ljudi) bez pijace vode  (Izvor – Popis stanovnistva iz 2011. god). Zahvaljujući realizaciji projekta “Voda I kanalizacija, pre svega” u 4 romska naselja u  lebanskoj opštini, u dva naselja u selu Bošnjace, Štulcu i Ćenovcu, planira se uvođenje
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Video

Revidirana Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja!

Vlada Republike Srbije je sredinom ove godine je donela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Ovo telo čine: ministri prosvete, zdravlja, rada, državne uprave, finansija,
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Selo Štulac, koje pripada opštini Lebane, na proleće dobija vodu

U naselju Bošnjace 2 prošlog meseca  upriličena je svečanost povodom završetka prve faze obezbedjivanja zdrave pijaće vode za stanovnike ovog naselja, pretežno naseljenog romima.  Sredstva je donirao UNOPS I Švajcarska agencija za razvoj, a projekat je sprovodio YUROM Centar iz Niša, u saradnji sa Skupštinom opštinom Lebane. Izdašnost izvorišta u ovom naselju
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Pilot projekat za legalizaciju kuća u romskim naseljima

Na osnovu dostupnih podataka pretpostavlja se da oko 120.000 Roma živi u nelegalnim kućama, kojih je, prema procenama nevladinog sektora oko 20.000 u romskim naseljima širom Srbije. . Broj nelegalizovanih objekata u romskim naseljima u Nišu I Leskovcu je oko hiljadu, kaže Osman Balić, direktor “YUROM Centra” iz Niša. Razlozi što su ovi objekti u […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

“Voda I kanalizacija, pre svega”

U Lebanu je održan sastanak predsednika opštine Ivana Bogdanovića i njegovog projektnog tima sa koordinatorom projekta “Voda I kanalizacija, pre svega”  Osmanom Balićem I njegovim saradnicima. Domaćinima su predstavljeni koncept projekta koji će se u narednih 7 meseci sprovoditi u 4 romska naselja u  lebanskoj opštini, u dva naselja u selu Bošnjace, Štulcu i Ćenovcu. […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije Vesti Vesti

YUROM Centar i RCC pomažu u ozakonjenju romskih kuća – I deo

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Ciljevi projekta su: Jednostavniji, efikasniji, brži i jeftiniji postupak ozakonjenja Da svi nezakonito izgradjeni objekti, ukoliko ispunjavaju zakonske propise, budu ozakonjeni Da se omogući vlasnicima nezakonito izgradjenih objekata da dobiju
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

YUROM Centar khotar Nis e Regionalno savetia bash saradnja podzinena ani realizacija pilot -projektija te ozakoninen 50 khera ano Nish hem Leskovac .

Kothar andipe Zakonisko ozakonjenisko objektijengo ( 2015. bers ) dzi akana ki celo Srbija thano harica , khotar o 2 milionja bi zakoniske objektija , legalizujime. Khi osnova dostupne podatke, prepostavinolpe da thano 20.000 khera  ano romane naselje ko statusi nelegalno objektija hem ani olende dzivdinen 120.000 Roma. Razlogija thane razne  khotar o nedostatke
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti

Legalizacija kuća u romskim naseljima

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Od donošenja Zakona o ozakonjenju objekata (2015. godine)do danas u celoj Srbiji je veoma malo, od oko 2 miliona nezakonitih objekata, legalizovano. Na osnovu dostupnih podataka, pretpostavlja se da je oko 20.000 kuća u romskim […]