Početak Posts tagged YUROM centar
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Pilot projekat za legalizaciju kuća u romskim naseljima

Na osnovu dostupnih podataka pretpostavlja se da oko 120.000 Roma živi u nelegalnim kućama, kojih je, prema procenama nevladinog sektora oko 20.000 u romskim naseljima širom Srbije. . Broj nelegalizovanih objekata u romskim naseljima u Nišu I Leskovcu je oko hiljadu, kaže Osman Balić, direktor
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

“Voda I kanalizacija, pre svega”

U Lebanu je održan sastanak predsednika opštine Ivana Bogdanovića i njegovog projektnog tima sa koordinatorom projekta “Voda I kanalizacija, pre svega”  Osmanom Balićem I njegovim saradnicima. Domaćinima su predstavljeni koncept projekta koji će se u narednih 7 meseci sprovoditi u 4 romska naselja u  lebanskoj opštini, u dva naselja u selu Bošnjace, Štulcu i Ćenovcu. […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije Vesti Vesti

YUROM Centar i RCC pomažu u ozakonjenju romskih kuća – I deo

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Ciljevi projekta su: Jednostavniji, efikasniji, brži i jeftiniji postupak ozakonjenja Da svi nezakonito izgradjeni objekti, ukoliko ispunjavaju zakonske propise, budu ozakonjeni Da se omogući vlasnicima nezakonito izgradjenih objekata da dobiju
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

YUROM Centar khotar Nis e Regionalno savetia bash saradnja podzinena ani realizacija pilot -projektija te ozakoninen 50 khera ano Nish hem Leskovac .

Kothar andipe Zakonisko ozakonjenisko objektijengo ( 2015. bers ) dzi akana ki celo Srbija thano harica , khotar o 2 milionja bi zakoniske objektija , legalizujime. Khi osnova dostupne podatke, prepostavinolpe da thano 20.000 khera  ano romane naselje ko statusi nelegalno objektija hem ani olende dzivdinen 120.000 Roma. Razlogija thane razne  khotar o nedostatke
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti

Legalizacija kuća u romskim naseljima

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Od donošenja Zakona o ozakonjenju objekata (2015. godine)do danas u celoj Srbiji je veoma malo, od oko 2 miliona nezakonitih objekata, legalizovano. Na osnovu dostupnih podataka, pretpostavlja se da je oko 20.000 kuća u romskim […]
Vesti

OBAVEŠTENJE – POZIV

Udruženje preduzetnika i zanatlija – UPZ ( u osnivanju)Grupa Roma preduzetnika ove godine ( u Oktobru mesecu) namerava da osnuje Udruženje preduzetnika I zanatlija Srbije (UPZ), sa ciljem da doprinese stvaranju poslovne klime koja bi postojede preduzetnike Izanatlije kao I mlade Rome I Romkinje da podstakne da kroz udruživanje, povezivanje I pokretanje sopstvenog biznisa
Romska Reč - Rromano Lafi

Građanski Forum-Tema Kultura

Prema rečima profesora Dragoljuba B. Đorđevića niškog sociologa kulturni identitet svakog naroda čine četiri elemenata i to: „Preciznije kazano, a i jeste opšteprihvaćeno stanovište, kulturni identitet ikojeg naroda određuju četiri elementa: jezik, vera, tradicija i kulturno nasleđe.” Kultura Roma bila je tema prvog Gradjanskog foruma Roma koji je, obelezavajuci 20 godina