„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Video

Revidirana Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja!

Vlada Republike Srbije je sredinom ove godine je donela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Ovo telo čine: ministri prosvete, zdravlja, rada, državne uprave, finansija, građevine, pravde, evropskih integracija, kao i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Kako bi ovaj dokument što bolje bio realizovan održana je i prva sednica Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, na kojoj je premijerka odabrana za predsednicu tog tela, a ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za zamenicu predsednice.

Gordana Čomić je najavila da će do kraja godine biti revidirana Strategija koja će na taj način biti usklađena sa evropskim okvirom.

LIga Roma I YUROM Centar su uputili pismo ministarki za ljudska I manjinska prava I društveni dijalog, Gordani Čomić ukazujući na propuste u izradi revizije Strategije za Rome. Pitali smo Osmana Balića, šta su glavne zamerke?

„Potrebu za revizijom strategije uočili smo još  pre par godina. Stara strategija važi do 2025. godine, a revidirana treba da obuhvati period do 2030. godine. Posle usvajanja Strategije, neophodno je usvojiti Akcioni plan za sprovodjenje strategije za Rome, koji poslednje dve godine ne postoji.”, kaže Balić.

Glavna zamerka Lige Roma i YUROM Centra je da ponudjeni tekst revizije strategije ne zadovoljava očekivanja samih Roma.

“Zaboravili su zašto su pristupili reviziji. Autori tog revidiranog modela nisu na dobar način pristupili izradi revizije zato što je u najvećoj meri  veći broj kompetentnih organizacija bio isključen iz procesa pisanja revizije strategije. Sa druge strane, revidiranu Strategiju je trebalo doneti ranije kako bi bila obuhvaćena budžetom za 2022. godinu. Ovako, budžetski zakon je donešen, a nadležna ministarstva nisu bila jasna i konkretna u planiranju budžetskih sredstava za naredni period. Nije se poštovao Zakon o planskom  sistemu Srbije koji zahteva učešće zainteresovanih strana. U ovom slučaju, pre svega Lige Roma kao krovne organizacije koja koja u svom sastavu ima najveći broj organizacija sa kredibilitetom kada je u pitanju politika prema Romima. Mi smo uputili ministarki Čomić pismo sa molbom da se pomeri rok i da se ne žuri sa izradom Revizije, da se to pomeri za 2022. godinu imajući u vidu da će revidirana strategija važiti do 2030. godine.” rekao je Osman Balić, predsednik SKRUG Liga Roma za našu produkciju I dodao:

“Još jedna zamerka je što postojeći plan revidirane Strategije sadrži više od 230 mera. To će proizvesti mnogo više mera u akcionom planu, skoro 1000 aktivnosti, sto celi dokument čini nerealnim.

Jedan od faktora koji je uslovio reviziju Strategije je da je ona preobiman dokument, da treba da bude konkretniji i realniji. Tako da ovih 230 mera sa skoro 1000 aktivnosti ne doprinosi tom zaključku da je revizija neophodna. “

Na pitanje, da li su dobili odgovor od MInistarstva za ljudska I manjinska prava I društveni dijalog, Balić kaže:

“Nismo dobili  odgovor od Ministarstva, ali su se javile mnoge organizacije i medjunarodne i domaće sa podrškom našem stavu da je neophodno pomeriti donošenje revidirane Strategije za sledeću godinu.

Ukoliko ipak dodje do usvajanja revizije strategije u ovom obliku odgovornost će biti na Ministarstvu zbog toga što ne poštuje stavove romskih nevladinih organizacija kao zainteresovanih strana. I izigrava Zakon o planskom sistemu i izbegavajući princip – Ništa o Romima bez samih Roma. Onda oni zaista snose odgovornost i to je jedna vrsta političkog autizma.”

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for Democracy.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *