Nevipe pi Rromani chib

10.decembri Dive taro manushikano hakaj

Dokli pisindjum akhava naslov puchavaman so sine ljudska prava ??

Dali odova phana nekho poshtujinel?

„Sa manusha bijame thane slobodna , jehke dostojansvenost hem pravija “ phenol prvo chlan Opshte povelje khotar ljudskha prava. Bijando hem prvo trenutkhija djivdiphaskho manush posedujinel ljudskha prava. On thane garantuime , naotudjime hemregulisime reda medjunarodna  dokumentija .Opshto deklaracija Ujedninjene nacije khotar ljudskha prava proglasime thane 10 . decembri 1948.

Soskhe akhava datum obelezinolphe sar Medjunarodni dive ljudskhih prava . Nakhlo thano perde 66 bersh . Dali nesto promenindjaphe kho poshtovanje ljudskhih prava ? But organizacije odova dive kha obelezinen o datumija , vakhereba anglo kamere, nesavoputhi hem politicharija posetinenodola skupija hem odova thano odova ! Kho jekhto  kvartali akhava bersh khi Srbija sine 2, 72 milionja zaposlime , a nezaposlime 4000.000, numa 12, 8 odsto.

Dali odole manushenge ugrozime ljudskha prava ? Khana nane tumen buti , uslovija vash djivdiphe , nejednakhost , khotar savo Dive ljudskha prava shaj te vakhera ? Khe odova Dive 10. Decembri , akcentirina kho nacionalne manjine , ivalidija sar hem avera marginalizovane grupe khadikha khaj sarijenge olenge khe khe akahava numa okhova nachin povredime ljudskha prava , akho hem Ustav RSgarantujinel pravo khi buti hem razlichitost .

Khi zal buti khi Srbija nane , pogothovo vash amende Romenge . Gotovo 90% Roma naneolen buti . Khotar 700 romane naseljija kobor isi khi Srbija  khotar save thane 80% bizo phani, struja , khanalizacija . Samo 4%romane chave djana predshkolskhe ustanove . Samo svakho 100-to Rom dozivinol 65 bersh djivdipha . Ja , shukhare te podsetinamen ljudskhih prava , samo te na ovel odova jekh phuti kho bersh ! So povishe vakheriba kho javnost khotar amare slabostija odova poshukhare , shaj kupate shaj uticina kho reshiba asavkhe problemija .

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *