Predstavnikija Nacionalne sluzbe bashi buthihem Diz Nish potpisindje thane sporazum savo valanol the anol tiknjarol numero kothar okola so nanelen buthi khi najbari diz jug e Srbijako. Sporazumeja dichindilo sufinasiranje struchne praksake , pripravnishvto bash bi buchakere e mashkarale obrazovanjeja, subvencije bash buchake e bi buchengore manusha khotar kategorija phare bash khuviba khi buthi, bash subvencije bash khorkhorebuchaki hem javne bucha . Bash primena sporazuma Diz Nish odvojindja 34 milionja dinarija ,NSZ kho Nish27,5miliona dinara .

,,Nacionalni akcioni plan bashi buthi raspisimi khotar 2021. dji kho 2023. bersh, prvvo drom kho trin bersh predvidindja raspisivanje lokalnog akcionog plana savo predvidimo sijaset mera . So tichinophe e Srbijake , NSZ thano akhava bersh izdvojindja 389 milionja dinarija bash realizacija aktivne merenge buchake , dji bash diz Nish odvojindje 27,5milijonja dinarija sar bi shaj finasirina sa o mere save predvidindjam “, pendja thani zamenica direktora Nacionalne sluzbe bash buthi Vanja Stojkovic .

Stojkovic dodajinol khaj Diz predvidindja hem i tehnichko podrshka khotar 5 tekhvaash milionja hem dikhlja saranda manusha kho javne bucha .

” Khi evidencija bibuchako kho Nish thano trenutno 24.000 manusha , amaro cilj thano the oven so pho hari khotar 20.000Basi buthi manushen invaliditeja hem phure khotar 50 bersh pripremina  posebno program khaj o javnost kha ovel obavestime “. pendja gradonachelnica  Dragana Sotirovski hem dodajindja khaj thano ano plani the praven phe neve fabrike , hem adjahare o numero khotar bibuchako ka smanjinolphe , istaknindja khaj pojedine  srane kompanije  izrazindje spremnost khaj hem odola osteljive  kategorije dizutnegi te chiven khi buthi.

Sotirovski najavindja  so posigathe kha praven phe fabrike  kinake  proizvodjacija save valjan te chiven khi buthi  hiljada manushen , adjahare da ka smanjinen numero khotar okola soj bibuchake kho Nish.

Cilj thano te shaj barem jekh chlani khotar porodica isi ole prihodija , sar bi stvorinolaphe uslovija bash nishlije  shukare djivdinena , vakerdja  thani gradonachelnica , Dragana Sotirovski .

Prmal palune podatke , khi evidencija NSZ kho Nish prijavime  thane 2.500 pripadnikija roma nacionalne manjine , vakedja thani bash amari produkcija  zamenica  direktora  Nacionalne  sluzbe bash buthi Vanja Stojkovic

” Program  samozaposhljavanja  predvidime  thane bash pripadnikija romane nacionalnosti , a bash avera program amenge thane o roma , sar pho phare khuviba khi buthi kategorija  generalno  prioritetna  kategorija khi evidencija  odoleske soj  hem keda valan te kuven khi buthi  kho nevepravde  radne thana  phare  bibuchake  kategorija  hem struchne praksake  hem javne bucha  Roma thane prva kategorija  pasho manusha soj thane invaliditeja  hem dugorochno  bibuchko  manusha  save isiolen  prioritet  kho odnos  kho aver kategorije “, izjavindja thani Vanja Stojkovic .

Interesovanje romane zajednicake bash asvkhe  programija buchake , mothovi podatke , nane baro .Ko phalune 5 bersh , palo podsticanjeih mera  Nacionalne sluzbe zaposhljavanja  samo 20 Roma ale thane dji khi  khi buthi .

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *