„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Valjanol te arakhipe kljucho basho potencijali taro rromano manushipa

Nagradimo reditelji Zeljko Mirkovic  pochmindja snimiba dokumentarno film khotr Saban Bajramovic ,, Me sem Saban  „kho Nish . Odova sine povod khaj o uredniko produkcije Roma World Turkijan Redzepi ano kheriba lafi e rediteljija pokushindja te saznajinol sar o film ka izgledinol , savo lesko odnos prema romano narod ,soskhe thano Saban Bajramvic pana kana sine djivdo ulo legenda …

*Sar dikheja o polozaj e Romengo khi Srbija ?


-Me e romencar direktno poshukhare upoznajindjum phe keriba mo prvo dokumentarno film – Muharem , jakha djivipaskhe , agleder 17 bersh.

Potencijali savo Roma ingarena nane iskoristimo na samo khi Srbija , nego hem po dur  On thane narod sar svako aver , numa posebno darija vash muzika , jekhe aver dikhipha slobodakho hem save na prihvatinen te ukalupinen khe nesave standarne formule save thane nametnime  vash aver narod sar kljuchne . Valjan te rodolphe kljuch save praven odova udara on legarena ani peste odova baro potencijali savo thano panlo hem povremeno  isplivinol  mashkar umetnikija sar soj thano Saban Bajramovic  hem sar soj avera so save stvorindje , maj anglal muzka soske uspindje te arakhen odova ventili hem te prebacinen prekal rampe … Medjutim , odova so mislinav valjanola te razmislinol phe a odova thano te promeninophe formula , soske jekh formula  na vazinol sarinege hem mislinava khaj o rmano narod ovola but zahvalime kana bi obratinena phe neve formula savi bi omoguchinela kho pravo nachin mothovena ple potencijalija .

*Soske sniminena film khotar Saban Bajramovic ?

– Me sijum bijamo Nishlija hem uvek pratindjama Sabaneski muzika hem uvek privlachinolama odija energija savi odija muzika isijainola . hem ako na arlajinav leskhe tekstija ,dosna pochmindjum te rodava prevodija , jednostavno osetinava odija energija save ingarela odola gila hem muzika savo Saban gilavola specifichno , iskreno, pozivimo djivdipha sloboda hem, bavime odoleja me dikhljum khaj o Saban jekh moderno Odisej savo morandja te djivdinol sa okova so djivdindja te shaj opstaninola hem te shaj ovela Saban . Ov pirela khotar ostro dji kho ostrvo , khotar izazov dji kho izazov khaj bi kho agor resela khere . Adjukare hem o Saban mshkar ple usponija hem periba sa hem pe vakheriba resla dji khi legenda savi avdive hem savi vakthija kha ovol pho bari . Odova i adjukar  Saban vakherel jekh univerzalno chibja savo thano chib dushakhi hem chib slobode hem odija frefekcija thani uspotavindja frefekncija  mle dusha hem jednostavno odova sine osnovno razlog te pozelinav , prvo te istrazujinav povishe lestar hem onda te bavinama khe akhava nachin .

*Dali tli buti khe akhava film andja promene stava prema o Roma ?

-Film  nane ole cilj te bichali nesavi politichko poruka , numa definitivno bichalindoj jekh manushikani poruka  khotar jekh umetnikho savo kerdja , savo potichinela khotar jekh narod savo posedujinela sijaset odola umetnikhija hem odova odova kha ovol poziv kho razumevanje hem poziv kho kheriba lafi , Kho pravibe sar bi mothovena po potecijali . Baro thano potecjali khe odova narod hem nesar sar kha phene panhlo thano ,panhlo  hem povremeno isplivinol … Ako film uspinela te vazdol interesovanje averende vash romano narod he ako uspinol te izazivinol znatizelja vash uspostavljeno mostija hem pedjarutno thano da sare negde mangena leskhiri muzika numa film kha anela hem nesave bucha save kha otrina hari na samo olestar nego hem khotar romano narodo.

*Snimiba e filmisko thano u toku . Smeninen phe but djene e Sabaniske savremenikija . Olestar vakheren obichne manusha hem on okola koj nane . Saznajinen but chinjnice , dali promendje tomaro stav kotar Saban Bajramovic?

-Me lichno dikhluma e SabanejaBajramovic kana sine but nasvalo hem tada irazindjum zelja ano keriba lafi oleja te kera jekh film khotar leskhi dusha . Ov pristanindja numa rodindja te nakhel nesavo vakhti , haricani te oporavinolphe hem vakherdja ako startujina ano asavkho projekhat da nashti te achova .Leskho pritisak negde mande oznachindja  hem pochetak  khaj nasti te achova .me stlno mislinava dali pochmindjum te kerav o film hem ako na sniminava ni prvo kadri soske pochmindje o istrazivanja hem bavljenje leskhere djivdipa hem sa okoleja so nakavdja kerdjum adjukare hem aljum korkori ko zakljuchak me zapravo ingarava leskiri pricha sa o vakthi mancar ako thano ano odova trenutko, khi zal ov mulo sine vech hem sine mange jasno da odova thano obechanje dindo Sabaniske mora te ispuninav hem o film te agorisinav , nma te pochminav hem te agorisinav .Kana araljuma Ivan Blagojevicem hem Nisvil dogovorindjum odova te khera ani saradnja onda nesave kljucija pojavindjephe . Soske kana kere flm but thano vazno odova kljuch savo isi tumen ,tomaro lichno nachin  otkljuchivanje filma,odnosno prestavljanje filmisko ovol pravo , okova tomaro.

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *