Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

Radno angažovanje korisnka socijalne pomoći na 100 sati, koliko i kako utiče na povećanje zapošljivosti ovih korisnika?

Korisnici novčane socijalne pomoći mogu biti radno angažovani ukoliko su radno sposobni. Cilj aktivacije ovih korisnika je najpre postepeno, a potom i potpuno smanjivanje njihove zavisnosti od sistema socijalne zaštite. Ni jedan sistem na svetu, čak ni u najrazvijenijim zemljama, ne može trajno da obezbedi socijalnu pomoć onima kojima je ona potrebna. Koliko su korisnici novčane socijalne pomoći u Nišu zainteresovani za radno angažovanje i kako izgleda postupak njihovog uvođenja u radni odnos, proverili smo u Centru za socijalni rad i u Nacionaloj službi za zapošljavanje.

Ljudi uglavnom sami traže radno angažovanje i ono što je bitno, to nije namenjeno samo korisnicima novčane pomoći već i ljudima koji imaju mala primanja u porodici, koji žele da poboljšaju svoju egzistenciju svojim radom. Primera radi otac u porodici ima penziju oko 16 hiljada dinara, majka bez zaposlenja i sin traži posao, sigurno je da će biti radno angažovan preko Centra za socijalni rad. Radno angažovanje je vezano za dve prosečne zarade, odnosno u toku godine svaki zainteresovani može da dobije 600 sati radnog angažovanja, takođe ono što treba promeniti je iznos satnine on se nije dugo menjao, a sada je zagarantovana cena radnog sata 220 dinara, tako da bi u ovom slučaju trebalo biti bar 150 dinara po satu. Ukoliko želimo da zadržimo zainteresovanost ljudi za radno angažovanje, mora se povećati cena sata radnog angažovanja, ističe direktor Centra za socijalni rad Sveti Sava Zoran Jović.

 Novembra 2021.godine uvedeni su tzv. COVID-redari iz socijalno ugroženih grupa koji  su angažovani uz  novčanu naknadu, i oni su trebali  obilaziti pijace, autobuse i odredjene „crne tačke“ što se korone tiče, međutim posle godinu dana oni postaju komunalni redari. Na ulicama Niša angažovano je  16 komunalnih redara, u prepoznatljivim prslucima i sa legitimacijom, a njihov zadatak je  da uočavaju sve komunalne probleme, saslušaju građane i upozore ih, a zatim sve prenesu komunalnoj miliciji koja dalje deluje. Redari su angažovani preko Centra za socijalni rad, a za svoj rad dobijaju 100 dinara po satu.

 “Radno angažovanje može da se obavlja do 100 sati ili do 600. Kad su u pitanju komunalni redari, za početak smo planirali i da oni budu radno angažovani do 100 sati. Svi oni koji budu zainteresovani i koji se budu pokazali, od strane komunalnih policajaca dobili pozitivnu ocenu i nadležne uprave, biće radno angažovani do 600 sati. Ovo su ljudi koji će na mesečnom nivou, pored zagarantovanih primanja, moći da imaju dodatno 18.500 dinara i sve ono što jeste subvencija iz budžeta grada Niša, a vezano za socijalno ugroženo stanovništvo”, izjavila je zamenica gradonačelnice Dušica Davidović.

Prema rečima direktora Centra za socijalni rad kašnjenja u isplati radno angažovanim osobama sada nema, toga je bilo pre 5-6 godina, ali i ako dođe do kašnjenja to je sasvim neko malo zakašnjenje, koje se tiče birokratije. Angažovanje ljudi je svakojak, širok je dijapazon poslova.

U Centru za socijalni rad rade visokoškolovani, pedagozi i pravnici, na žalost Roma nema preko ovog angažovanja, ali imamo jednog iz romske zajednice koji je ovde preko projekta Ministarstva za ljudska i manjinska prava angažovan na 8 meseci i on  je fenomenalan, učiniću sve da ga zadržim ovde. Inače radno angažovani na „100 sati“ su svih profila od NKV do visokoškolovanih.

Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći su jedna od teže zapošljivih grupa na tržištu rada.

“Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2022. godinu, koji sadrži objedinjeni pregled ciljeva i prioriteta politike zapošljavanja, teže zapošljive grupe ljudi su:

  • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama
  • mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama
  • stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
  • Romi
  • osobe sa invaliditetom
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
  • dugoročno nezaposleni
  • žrtve porodičnog nasilja

Nezaposleni iz teže zapošljivih kategorija – konkretno radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći – imaju prioritet pri uključivanju u neke od aktivnih mera zapošljavanja”, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Korisnici materijalne socijalne pomoći se angažuju na poslovima u skladu sa njihovim zanimanjem, sposobnostima, veštinama, radnim iskustvom…

“Konkursi za aktivne mere raspisuju se obično februara, pa je u prolećnom periodu veća mogućnost za uključivanje u radni odnos. Kada je reč o posredovanju – posreduje se tokom godine prema iskazanim zahtevima poslodavaca. Radno angažovanje traje u zavisnosti od angažmana. Ako su se korisnici materijlne socijalne pomoći zaposlili uz posredovanje, radni odnos traje onoliko koliko predviđa ugovor o radu (radni odnos na određeno; na neodređeno vreme). S druge strane ako su uključeni u aktivne mere, angažman na javnim radovima traje četiri meseca . Ukoliko su zaposleni uz subvenciju za novo zapošljavanje, ugovorna obaveza za poslodavca traje jednu godinu”, dodaju u ovoj instituciji.

Saša Bakić je bio jedan od onih koji su dugi niz godina bili radno angažovani preko „100 sati“, međutim on je već 15 meseci u radnom odnosu u JKP Mediana u Nišu.

„Ja sam 6 godina radio na „100 sati“ svake godine sam radio po 600 sati godišnje, za svakih 100 sati sam bio plaćen po 10 hiljada dinara. Ono što nije dobro jeste da sam puno čekao na isplatu čak i do tri meseca dok dođem na red. Međutim ja sam se pokazao kao dobar i uporan radnik, šefovi su me zapazili i čim se ukazala prilika ja sam se zaposlio za stalno. Ne primam više socijalno, ja i moja porodica živimo od mog rada i moje plate.“

Saša je iskreno govoreći jedan od retkih koji se na ovakav način zaposlio što je u stvari i cilj radnog angažovanja na „100 sati“. Još uvek je veliki broj ljudi koji žive od socijalne pomoći, ali prema rečima nadležnih iz Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje  taj broj se iz godine u godinu smanjuje.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *