I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO ROSA aktivno radi na zapošljavanju Roma i Romkinja u Leskovcu

Organizacija ROSA IZ Leskovca realizovala je projekat „Ekonomsko osnaživanje žena romkinja“ koji je finansiran sredstvima GIZ-a,  a cilj projekta je Poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednica sa fokusom na žene romkinje. Po završetku obuka za razne zanate osam Romkinja i dva mlada Roma dobili su sertifikate i deo opreme za rad sa kojima mogu započeti sopstveni biznis.

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

NGO Rosa aktivno kerela buti te so po buderi Roma thaj Romnja khuven ki buti

Organizacija  ROSA khotar Leskovac realizujindja projekat ,,Ekonomsko zoraliphe romnjengo“savi finasirindja sredstvijencar GIZ, cilj e projektisko  thano  Poboljshanje socio-Ekonomsko polozija  romane zajednicakhe fokusija  kho romnja . Kho agor  obukako  basho razne zanatija ofto Romnja  hem duj terne roma dobindje thane sertifikhatija  hem hem deo khotar oprema bashi buthi so shaj pochminen khorkhori pho biznis .

Deseftabershengi  Sevda Sabanovic odlichna thani sikhavni  Hemiske shkolake khi Leskovac , upro projekti agorisindja  kursi  krojachica.

,, Khana isi tut cilj , volja hem zelja onda thano sa lokhe ,“ vakherdja amenge kho kheriba lafi Sevda. Oj pendja  khaj sa o love save kha zaradinolkha ulozinol khe pho obrazovanje .

,, Kha potrudinama me pralja hem phenja te djana me drumeja ,“ penola i Sevda.

Milica Demirovic , daj duje chavengi thani khotar naselje  Sat mhala  khi Leskovac hem zavrshindja  thani kurs  basho djuvljikano frizeri .Oj odma  palo zavrshime obuka  hem so dobindja  sertifikati pravdja  plo frizerski saloni.

,,Sinema suno te ovav frizerka hem akhe ostvarindjaphe mange mo suno khaj upro Organizacije zavrshinav kurs . Pruzindjaphe mange prilika hem koristindjum ola, soskhe te na , uvek thani phana jekh plata shukar ali ,“ phenol Milica .

Laura Saitovic khotar organizacija ROSA  savi thani partner  kho projekhti  penola  khaj thano akahava nachin khaj romnja save dvostruko  diskriminisime  na djivdinen  khotar socijalno pomoch nego khotar pli buthi .

Prema paluno popis dizutnegi  kho Leskovac  djivdinen 7.700 Roma , kho trzishte  buchaki  thane trenutno 1900, khotar  chak 91% bizo kvalifikacije . Zahljaujime asavkhe projektijenge  odija slika  shaj bi promeninolaphe . Organizacija ROSA zahvaljujuchi UNOPS Swiss PRO program informishinel dizuthnen hem sprovodinen  neve radionice hem semtembra  masek pochminena neve obuke .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *