I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Zapošljavanje Roma i Romkinja u Leskovcu

Poslednje dve godine trend zapošljavanja mladih Roma je u porastu. 

Ulazak pripadnika romske nacionalne manjine u proces rada i samu radnu sredinu menja stavove sredine, uveravajući je u ekonomsku opravdanost uključivanja, odnosno kroz promociju primera dobre prakse, prevenira dalji nastanak predrasuda i stereotipa. Podsticanje učešća mladih Roma i Romkinja u društvenom životu, promocija novih vrednosti u zajednici i društvu, kao I zalaganje za nove ciljeve, aktivnosti i partnerstva omogućava razvoj inovativnih i delotvornih rešenja.

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

KHUVIBE KHI BUTHI ROMENGO KHI LESKOVAC

Palune duj bersh  trend khuviba khi buthi terne Romengo thano pho baro.

Khuvibe khi buhti terne romengo thano posebno vazno , dikhavindoj khaj drumeja bucha  ( savo kherophe zarada )khotar jekh rig  utichinol  kho povechanje ekonomske samostalnostija hem lichno hem porodichno standardi , a khotar dujto rig  buchako , kho posebno nachin uticinela kho socijalizacija  Romengo hem Romnjengo hem  lenge socijalno participacija .

Khotar o khuviba khi buthi  Romengo  khi teritorija diz Leskovac vakerdjam prestavnica nacionalne slube bash buthi  Marijom Stevanovic .

Oj pendja khaj Nacionalna sluzba buchaki dela baro spektar dijapazon programa hem mera buchaki .

“Odola thane mere bash bibuchake manusha , odoleske hem bash pripadnikija romane nacionalne zajednice . Posotojinen  finaciske mere save dela Nacionalana sluzba bash buthi . Generalno , Roma nane  adobokhar aktivna Kozom bi shaj valaanola te oven , kho prilog odolestar  djal chinjenica khaj kho palune  nesave bersha  ovela pomak khe odova plan , odova thano kordinacija hem zajednichko lokalne  samoupravom , formirime  mobilne timijencar  bash ikluzija  Romomengi  khe svakho sfera amalikane djivipaske , panlo bash porodica , briga khotar porodica , sastiphaske  hem buchake “, vakerdja Stevanovic .

Firma “ Prohrom “ khotar Vlasotince thane primer shuze praksake  savi  aktivno chivela khi buthi e terne romen .

Khe akija firma kerena pandj terne Roma save thane odma palo agorisime obuke bash zavarivachi  save uspeshno agorisindje khi Tehnichko shkola ,,rade Metalac khi Leskovac “ kuvdje khi buthi .

Kho lafija Milovan Ivkovica  vlasniko  firmako “ Prohrom “ na postojinol  razlika kho kvaliteti izvrshno buchake hem zadakijenge khotar radnikja gadjikane nacionalnosti .

,,Sare akhate thane podjednakha , na postojinol razlika , saren isi iste kriterijumija , buthi basho sa “ vakerdja Ivkovic .

Ov posebno istaknindja khaj thano prezadovoljno kvalitetija bucha terne Romengo save kheren oleste buthi , numa hem pendja kho koliktiva postojinol  ucho stepen tolerancije mashakar o radnikija .

“Therne Roma hem Romnja mangen te kheren “, vakerdja amenge kho kheriba lafi Svetlana Saric  kordinatorka SOS telefoni bash djuvlja hem chave nasilja .

“Prerasude thane kana phenen khaj o Roma na mangen te kheren buthi ! Nane tachno ! Ni jekh rom namagol te ovol primaoc  socijalne pomochi , numa khi zal vechinsko dizutne  na dikhhel sar kapacitet , sar manusha save shaj te den baro doprinos “, vakerdja Saric .

Khujbe  pripadnikija romane nacionalne manjine kho proces bucha hem khorkore buchqaki sredina menjinen stavovija  sredine , uverinena khaj kho ekonomsko opravdime ukljuchivanje , khi promocija primerija shukare praksake , previrini panda nastavak prerasuda hem stereotipa.

Posticinen ucheshche  terne Romengo hem Romnjego  kho amalipe djivdipasko , promocija neve vredne  khi zajednica hem amalipe, sar hem zalaganje bash neve ciljevija , aktivnosti hem partnerstvo  omoguchininenla  razvoj inovativnih hem delotvorna reshenja .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *