Vesti Vesti Video

Zapošljavanje Roma temelj svih budućih usvajanja javnih politika

Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosuđe i potrošače) poverila je Konzorcijumu od 9 institucija iz Slovenije i Srbije da sprovedu trigodišnji projekat (2019-2022) pod nazivom: “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma kroz zapošljavanje – slučaj Slovenije i Srbije„ (br. 848948). Opšti cilj projekta je borba protiv diskriminacije Roma sa akcentom na tržište rada i na taj način doprineti integraciji Roma u šire društvo u Sloveniji i Srbiji.

Tim povodom je u Beogradu 01.07.2022.godine održana završna konferencija na kojoj su bili predstavnii vlasti iz Srbije i Slovenije kao i predstavnici NVO i zainteresovani pojedinci. Ovo je bila jedna dobra prilika da se o ovom problemu razgovara na visokom nivou, a kao rezultat ovoog projekta između ostalog sve smernice, zaključci, mogućnosti za zapošljavanje pripadnika romske zajednice biće upućene donosiocima odluka na nivou EU.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.