Home Posts tagged Romi i Romkinje (Page 2)
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije

Erasmus-om do jednakosti

Kakav je život mladih Roma i Romkinja u EU, ima li razlike u odnosu na Balkan? Zahvaljujući Udruženju Romkinja koji je nosilac projekta „Romi i neromi zajedno u budućnost“, mladi iz Srbije, Severne Makedonije, Slovenije i Italije će razmenjivati dosadašnja iskustva na temu predrasuda, diskriminacije, poznavanja EU i još mnogo toga. „Izradu ovog video-materijala
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Da li konjske zaprege idu u prošlost?

Konjske zaprege kojima, uglavnom Romi,  prikupljaju sekundarne sirovine dugogodišnji su problem Niša. Iako postoji odluka kojom  je zabranjeno korišćenje ovih životinja u saobraćaju na teritoriji Grada, zbog činjenice da bi se izazvao socijalni problem, ona se nije primenjivala  do pre nekoliko dana, kada je saobraćajna policija zaustavljala zaprege I pisala
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Važnost lokalnih akcionih planova na lokalu!

Dokumenta usvojena od strane države koja se direktno tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Srbiji su između ostalog Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja kao i Akcioni Plan za njeno sprovođenje. Strategija je usvojena za period 2016 – 2025 godine kao i AP za njeno sprovođenje na svake dve godine. Oblasti koje su obuhvaćene […]
Točak sudbine - Rrota tari sutara Vesti Vesti

Potpisan 60 miliona dinara vredan sporazum o zapošljavanju između grada i NSZ

Za primenu sporazuma Grad Niš izdvojio je 34 miliona dinara, a NSZ u Nišu 27,5 miliona dinara. Sporazumom je predviđeno sufinansiranje stručne prakse, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, za subvencije za samozapošljavanje i javne radove. Kada je u pitanju romska zajednica na
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde – Forum Roma Srbije

Stari Romi i Romkinje potpuno su nevidljivi u srpskom društvu i kao višestruko ranjiva grupa starih i kao deo romske manjine koji nosi iskustvo Drugog svetskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ovo je rezultat kako nedostatka podataka o ovoj grupaciji, tako i nespremnosti kreatora javnih politika i društva u celini da dublje sagledaju karakteristike […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Mesec dana ženskog romskog aktivizma – “Romkinje – nekad i sad”

Romska ženska mreža Republike Srbije već 11-ti put organizuje kampanju sa nazivom Mesec dana ženskog romskog aktivizma. Zbog proglašene pandemije izazvane Kovid 19 virusom, kampanja čiji je slogan “Romkinje – nekad i sad” provodi se uz pridržavanje svih mera koje je propisala država. “Cilj je da, predstavljajući rezultate svog rada, Romska ženska mreža razbije predrasude