Točak sudbine - Rrota tari sutara Vesti Vesti

Potpisan 60 miliona dinara vredan sporazum o zapošljavanju između grada i NSZ

Za primenu sporazuma Grad Niš izdvojio je 34 miliona dinara, a NSZ u Nišu 27,5 miliona dinara. Sporazumom je predviđeno sufinansiranje stručne prakse, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, za subvencije za samozapošljavanje i javne radove.

Kada je u pitanju romska zajednica na posao prema evidenciji NSZ ček 2500 Roma i Romkinja, u poslednjih pet godina putem subvencija za samozapošljavanje konkurisalo je oko 20-tak Roma i Romkinja.

Ramosardo 60 Milionja Dinarija Vredno Sporazum vash Zaphoshljavanja mashkhar foro Nish hem NSZ

Vash I primena sporazumiskhi Duz Nish odvojindja the 34 milionja dinarija , NSZ kho Nish 27, 5milionja dinarija . Sporazum thano predvidimo sufinasiranje  struchne prakse, propravnishtvo vash bibuchakhe srednje obrazovanje ,subvencije vash kheribebuti bibuchakhe muja khotar kategorija phare zaposleninengi , vash subvencije vash samozaposhljavanje hem javne bucha .

Khana thano o puchiba romani zajednica khi buti prema evidencija NSZ 2500 Roma hem Romnja , kho palune  pandj bersh drumeja subvencije vash samozaposhljavanje kokurisindja thano 20 Roma hem Romnja .

Gradonachelnica Nishiskhi ,Dragana Sotirovski hem zamenica direktorkha Nacionalne sluzbakhi zaposhljavanja  filijala Nish , Vanja Stojkovic , potpisindje thane Sporazum khotar aktivno mera zaposhljavanja kho 2021. bershprema kaste I Diz  hem NSZ odvojinol vishe khotar 60 milijonja dinarija .

,, Kho akhava trenutkho bizi buti kho Nish thano 24 hiljade manusha hem amaro cilj te ovol talo 20 hiljade manusha bibuchakho.Numa khe odova so adjikheri amen hem praviba fabrikhe kinesko proizvodjachija sa sare 1.000 zaposlime , odova numero kha smanjinolphe , naravno hem sa okola investicije save aven khi amari diz hem numero save odola manusha kha zaposlinen kha avol amenge but znachajno khaj maj anglal , pomozina kho kheriba jekh shuzo povoljno poslovno ambijenti sar bi shaj ovolamen so phobuder okhola save mangen te pochminen buti kheamende hem te zaposlinen okole manushen save thane bizi buti”, pendja gradonachelnica Nisha Dragana Sotirovski hem dodajindja :

Diz  akhava bersh odvojindja 34 milionja , kupate Nacionalne sluzba , , harica pobuderi khotar 60 milijonja sredstvija , kozom kha avol amenge potrebno vashzaposljenje sa akahale maushen save mashkahar o razne programija khi Nacionalno sluzba vash zaposhljavanje khadobinen prilikha vash buti.”

Kho obratibe zunalistijenge , zamenica direktora NSZ, filijale kho Nish, Vanja Stojkovic :

,, Nacionalni akcioni plan vash zaposljavanje savo thano raspisimo khotar 2021. dji 2023. Bersh,po prvo puti kho trin bersh, thano predvidimo raspisivanje lokalnog akcionog plana saveja predvidindjam sijaset mera sar soj :struchna praksa , samozaposhlavanje , zaposhljavanje phare zaposhljivih kategorija kho nevephravde radne thana, sar hem pripravnishtvo srednje nivo obrazovanje .So tichinolphe Srbija , NSZ thano akhava bersh odvojindja 389 milijonja hem potpisano thano, dokh vash Diz potpisindja 27 milijonja dinarija sar bi sufinasiraomere save predvidindjam Lokalno akcioni plan zaposhljavanja . Diz Nish thani , sar svakho bersh , tradicionalno raspisindja  sa mere osim pripravnishtva  hem odola thane , te phenav, posebno uspehija saradnja soskhe  nikad na desendjaphe te sagledinolphe phobaro numero manushengo .Diz predvidindja hem tehnichkho podrshka anglal akhja sufinasiranje hem kha odvojindjam 5 tekvash milijonjja hem sagledindjam saranda manushen mashkhar javne bucha soskhe odova kho trzishte rodol , sar hem prehodna bersha .”

,,Okhova so thano importhathno vash Diz , odova thano khaj osetljive kategorije stavnovnikhijengi , osobe invaliditeja , pale odova phurane khotar 50 bersh , vash lende spremindjam kupate NSZ posebno program khotar naredna kurkhe khaoven obavestime hem okova soj iportantno khaj pojedina strane kompanije izrazindje spremonstkhaj hem odola osetljive kategorije dizutnengiuposlinen .Amenge odova zoralo znachinol soskhe sijam manusha save khe akhala funkhcije odgovorna hem manga chache te ovolamen makhar khotar svakho porodica po jekh savo kha kherol hem doprisinol khaj lenge porodice , odnosno , porodice kho Nish

Sa normalno djivdinen . Adjukhar khaj phana jekh phuti , bari zahvalnost Nacionalo sluzba vash zaposhljavanje , bari zahvalnost LER hem resorno vechnikho hem sa manushen save uchestvujindje kho akhava program , a amen , naravno , akho ovol moguchnost , aver bersh predvidindjam phobuderi love hem nastavina akhala programija NSZ”,naglasindja thani gradonachelnica Dragana Sotirovski .

Kho amaro puchiba , zamenica direktora NSZ Vanja Stojkovic pendja :

,,,,Posebno program vash pripadnikijego romane nacionalnosti thani samozaposhljavanje , so tichinolphe aver programija , amenge sine Roma sar phare zaposlimi kategorija generalno prioritetno kategorija khi evidencija soskhe so hem zaposljavanje kho nevopravdo bucha thana phare vash buti kategorija hem struchne prakse hem javne bucha , Roma thane mashkhar prva kategorija , uzaal osobe invaliditeja hem dugorochno bibuchakhe muja save isiolen prioritet kho odnoskho avera kategorije .”

Kho Nish nezvanichno djivdinen 20milje Roma hem Romnja . Prema podatkhe NSZ – filijala Nish , kupate numero Romengo hem Romnjengo save thane evidentirime thano 2.500. Interesovanje romane zajednicakhe vash asavkhe mere vash zaposhljavanje sine minimalne . Ano Phaluno5 bersh 20 Roma hem Romnja ale kho zaposhljenje .

Ovaj Tv paket je deo projekta „Točak sudbine – Rromani rrota“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2021.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša. 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *