Home Posts tagged subvencije
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti

Subvencije za zapošljavanje ne daju dobre rezultate u zapošljavanju pripadnika romske zajednice.

Pera Alilović je jedan od 20 hiljada pripadnika romske zajednice koji žive u Nišu. Otac je troje dece, od kojih se dvoje školuju, supruga ima završenu srednju školu ali je bez zaposlenja, takođe je I g.Alilović bez posla ali planira da započne samostalni posao. “Imam 39 godina, nemam nijedan dan radnog staža, iako aktivno tražim […]
Video

Subvencije za zapošljavanje NSZZ u 2018.g.

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje predstavili su  na konferenciji za novinare programe i mere aktivne politike zapošljavanja, predviđene programom rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu. Nacionalna služba za zapošljavanje je 14. februara raspisala  javne pozive u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Akcionim