Početak Posts tagged Readmisija
Video

Putem neizvesnosti

Predstava “Putem neizvesnosti” nastala je kao deo projekta “Integracija povratnika po sporazumu o readmisiji”, u saradnji sa partnerskim udruženjem UG Tolerancija za sve. Cilj ove predstave je ukazati na težak položaj romske zajednice u Srbiji, kao i razloga zbog kojih odlaze u zemlje EU u potrazi za boljim životom ali “Putem neizvesnosti”.
Video

Integracija povratnika po sporazumu o readmisji

Tema press konferencije je bila Integracija povratnika po sporazumu o readmisiji. Potpisivanjem ovog Sporazuma 2009.g. država Srbija je preuzela odgovornost integracije povratnika u društvo. Zašto je ta INTEGRACIJA do sada samo na papiru? Da li država poštuje potpisane dokumente sa EU? Zašto povratnici ne dobijaju prave informacije o svojim pravima? Projekat podržava
Vesti Vesti

Obuka za lokalne saradnike za aktivnu podršku porodicama i integraciju u zajednici

Od 11. do 12. oktobra 2016. godine organizovana je obuka za 23 lokalna/e saradnika/ce sa teritorije cele Srbije koji će pružati aktivnu podršku i pratiti proces reintegracije povratničkih porodica iz pokrajine Baden –Virtemberg, Nemačka. Obuka je imala za cilj sticanje znanja i veština kao što su: pridruživanje porodici, osnaživanje porodice, procena porodične