Vesti Vesti

Obuka za lokalne saradnike za aktivnu podršku porodicama i integraciju u zajednici

Od 11. do 12. oktobra 2016. godine organizovana je obuka za 23 lokalna/e saradnika/ce sa teritorije cele Srbije koji će pružati aktivnu podršku i pratiti proces reintegracije povratničkih porodica iz pokrajine Baden –Virtemberg, Nemačka.

Obuka je imala za cilj sticanje znanja i veština kao što su: pridruživanje porodici, osnaživanje porodice, procena porodične problematike, koordinacija između porodice i drugih institucija, podizanje kapaciteta porodice u rešavanju sopstvenih problema kao i povećanje nivoa inicijativnosti, sigurnosti, samopouzdanja, stabilnosti, samostalnosti i drugih kompetencija porodice, a sve u cilju bolje integracije u zajednicu.
Podrška reintegraciji ugroženih porodica sastojaće se iz sledećih mera i usluga:
• uspostavljanje minimalnih sanitarnih uslova i poboljšanje uslova stanovanja;
• integracija dece u obrazovni sistem i obezbeđivanje kontinuiranog školovanja;
• pružanje informacija, savetovanje i podrška pri izdavanju ličnih dokumenata i u kontaktima sa državnim institucijama i službama;
• mere ekonomskog osnaživanja putem samozapošljavanja;
• savetovanje i podrška korišćenju mogućnosti legalne migracije;
• poboljšanje zdravstvene zaštite.
Formiranje mreže lokalnih saradnika za reintegraciju i njihova obuka deo su projekta „Podrška (re)integraciji ugroženih porodica“ koji se realizuje uz podršku Diakonie Virtemberg (DW) iz Nemačke.

izvor

Da li je ovo priprema terena za povratak velikog broja romskih porodica iz Nemačke? Moram reći da je ovo dobar korak, ali već se na samom početku zna da su u pitanju „ugrožene porodice“, kojima će se pružati informacije i usluge! Da li će lokalne samouprave u Srbiji biti spremne za prihvat ko zna koliko porodica povratnika po sporazumu o Readmisiji?

azil 2

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *