O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Proces Readmisije u Leskovcu

Između 75 i 80 odsto registrovanih povratnika u Srbiju na osnovu ovog sporazuma su romskog porekla, a kapaciteti lokalne samouprave za rešavanje pitanja inkluzije su ograničeni. Najveći broj povratnika ima otežani pristup određenim elementarnim građanskim pravima, socijalnoj zaštiti, a imaju problema i pri zapošljavanju.  Prema istraživanju nevladine organizacije „ROSA“ iz Leskovca, preko 20 odsto, uglavnom mladih Roma odselilo se iz Leskovca.

 

Projekat „O nama je reć – Amendar kerol pe lafi“ sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja, ,,Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”, projekat realizuje Roma World.

 

Procesi tari readmisija ko Leskovac

Manusha tari Srbija kolenge odbimo o mangipa bashoazil nashavdje plo hakaj ko nesavo kavti te aćhon odori, em buderi ko nesave phuvja tari EU. Iranipa taro odola manusha ovola premalo sporazum tari readmisija kova e SRbija ramosardja e EU thaj nesave phuvjencar.

Mashkaro 75 thaj 80% taro registruime manusha kola irame ki Srbija ko fundo taro sporazumi tane Rroma, a kapacitetija tari lokalno samouprava basho reso tari inkluzija tane ogranichime.

E rashtra panda na djanol sa o problemija kolencar dikhenape o povratnikija ki Srbija, kola but droma naje olen dokumentija, buti sastipasko arakhipa, kher, sikavi o rodipa taro Beogradesko fondo bashi politika.

Akava rodipa sikavdja ka o sistemi nadikhola e povratnikijen sar specifichno dukhavdo kategorija taro manusha, koja mangola ulavdo dikhipa. O povratnikija em but dikhena azhutipa ko NGO sektori,kova dol olen hakajesko azhutipa, sar po jek manush kova kerola buti ki readmisija.

Em baro gendo taro manush akola iranenađe isi olen pharo avipa dji o lementarne manushege hakaja, socijalno arakhipa, a isi olen problem em kana khuvena ki buti. Premalo rodipa tari NGO “ROSA” taro Leskovac, po but taro 20% em but terne Rroma gele taro Leskovac.

Em but sebepi phare ekonomijake thaj socijalno than ano thana kote djivdinena, numa nabriga taro amalipa thaj nainteresuiba te reshinenape olengere problemija. Kerdjam lafi e pedagoshke asistentija tari Fundoni sikavni “Svetozar Markovich” ko Leskovac, kote djala jek gendo taro ćhave kola irame taro azil.

Sar phenol o pedagoshko asistenti tari Fundoni ikavni “Svetozar Markovich” ko Leskovac ki akaja sikavni djana 80 ćhave kola irame taro azil. “E ćhavenge dolape sa o azhutipa sar shaj khivena ko sikljovipasko sistemi” phenol o Oliver kova phenolkaj isi ole shukar buti e dadencat thaj dajencar kola irame tari readmisija.

Ov ko vakeriba phendja soske djana  RRoma ko phuvja tari zapadoski evropa numa phedja kaj o ćhave nashti phenen plo phenipa dal mangen te djan numa na.

Readmisiantija kolencar kerdjam lafi phendje kaj but phare kana iranenape te khuven ki integracija, numa nisavo azhutipa naje olen tari rashtra.

Trijandabershengo David Asanovich kan irandjape startuindja te kerol buti koja kerdja oleskoro dad te pharavi thaj ćhinol kashta. Ob konkurisindja ko germanijako programi HELP kola dindje ole sa so valjani te kerol odoja buti. Akana ov kerol odoja buti thaj taro odova djivdini.

Anglal e rashtra bari buti ki reintegracija taro manusha kola iranenape, thaj te anen pe ko reso o problemija kolencar on dikhenape. Ki Srbija e diskriminacija, kerol po pharo than taro okola kola irandjepe premalo procesi tari readmisija.

Projekti „O nama je reč – Amendar kerol pe lafi“ sufinansirimo taro budjeti e Srbijako – Ministreumi tari kultura thaj informishiba, „Gndipa kola phenenape ko akava projekti, na sikavena gndipa taro organija kola dindje thajra“ projekti realizuinol projekti  Roma World.ja basho azil na shukar beshipaske thanam bizi buti, diskriminacija thaj stereotipija kola djana premalo rromano amalipa ki Srbija.

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *