O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Nišu

Kultura, tradicija, običaji čine identitet jednog naroda! Romska zajednica je usko vezana sa svim pomenutim, jer se u prošlosti kultura, tradicija i običaji romskog naroda prenosila usmenim putem skolena na koleno. U Nišu je sinonim za kulturu Svetski poznati interpretator Šaban Bajramović. On je kroz svoje pesme isticao jednom rečju kulturu Roma. 2018.godina, je godina u kojoj se navršava 10 godina od njegove smrti, tim povodom je bend Crne Mambe , obeležio sećanje na kralja romske muzike, volonterski skromno na niškom Keju na Amfiteatru pored spomenika ove niške legende.

Jedan od bliskih saradnika pokojnog Šabana Bajramovića, g. Neša Saita koji je sada frontmen benda Crne Mambe  kaže da i posle deset godina od smrti Bajramovića, on je još uvek tu!

Projekat „O nama je reć – Amendar kerol pe lafi“ sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja, ,,Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”, projekat realizuje Roma World.

Kultura e Rromengi ko Nishi

Kultura, tradicija thaj obichaija kerena identiteti taro jek manishikanipa! Rromano amalipa phanli akaleja, sebepi so ko nakhlo vakti kultura, tradija zhaj obichaija taro rromano amalipa sine samo ko muj, thaj ongarolape taro koch ki koch. Ko Nishi sinonim bashi kultura Lukijako pendjarutno interpretatori Shaban Bajramovich. Ov prekalo ple gilja sikavolaj rromani kultura. 2018.bersh, tano bersh sar nakhlje 10 bersh sar mulo, thaj odova sebepi ben Crne mambe, obelezhindja ikeriba ki godi taro thagar tari rromani muzika, volonterski, ko nishko Kej ko Amfiteatri uzaro monumenti tari akaja nisheski legenda. Jek taro manusha kola pashe kerena buti e Shabneja, rajo Nesha Saita, kova akana frontmen tari grupa Crne Mambe, phenol em palo desh bersh sar mulo o Shaban, ov panda odothe.

Nashti pomirinavape odoleja, gndinav kaj ov panda amencar. Numa o Shaban bashi amende manush kova uvek ka pomeninipe thaj ka vredini, soske ov tabo diso soj avrijal sa o hakaja kola ovena ki muzika thaj manushikanipa. Kana o Devol kerdja prototip taro Rroma ov kerdja e Shaban. Hem odova ko svako gndipe, kana pachan kaj ka azhutil tuke ov ni azhutil, kana na pachan ov azhutil, odoja nesavi amari rromani filozofija. Numa odova mashkar amende, ko javnost isi amen amaro stav, amaro gndipa daralaj samo taro Devol. Ov but manglja amaro foro Nish, thaj ov manglja odova manushikanipa , kova duhovno zoralo numa bizo sikljovipa.

NGO „Veseli Romi“ taro Nish, phendja kaj ko 15,avgust ka ovol Festiva telal o anav „Zauvek Shaban“ numa da li ka avol dji odova thaj kole problemijencar arakhape akaja NGO bashi realizacija taro akava programi, lafi kerol prezidento taro akava amalipa rajo Mile Petrovich.

Nakhle bersheste sarijenge pendjardo kaj kerdjam „Zauvek Shaban Bajramovic“ ko Kher e askerijengo, odova amen kerdjam jek pilot program, na sine amen nisavo finansijako azhutipa, ni na ramosardam projekti. Amen planirindjam ko akava bersh te ovol „Shaban Bajramovich“ ko niveli taro avera Festivalija kola odikerena pe akate ko Nishi. Te a ovol anglal oleskoro monumenti numa Kher e askerijengo, amen kerdjam plani te odova ovol ki Letnjo pozornica, Festivali „Zauvek Shaban Bajramovich“.Amen amalikane keraja buti e Lumijake organizacijaja taro Rroma, e rajoja Damjanovich, a em o sherutno taro foro djanol basho sa akava, kerdjam lafi oleja tari akaja tema panda ko ćhon April, numa o Festivali valjandja te ovol ko 15. avgusti, al sar dikhena, o vakti nakhola , hari vakti aćhilo amenge , a dobindjam odgovor kaj akava nashti ka kera!

Sherutno tari kancelarija basho terna taro foro Nish Stevan Zhivkovich, phenola kaj ko forutne konkursija kola phanle e kulturaja tha manifestacije valjani te konkurishinipe.

Me phendjum kaj ko akava bersh sine ramosardo konkursi basho terne, kote podikerenaj pe o manifestacije, ko odova konkursi sine te okola organizacije kola kerena buti e ternencar, a kerena manifestacije, te shaj odothe lena than, jek sar uslov sine te odova so magol te kerol pe te ovol ikerdo hem po anglal, te ovol purano, akale bersheste te ulo odikerdo, avere bersheste shaj ka ovol shaipa te konkurushinen, ako ovol shukar projekti thaj kerol buti e ternencar te ovol len financije. O foro na samo prekali akana Kancelarija basho terne, ov em prekalo Sekretarijati, Ministreumi azhutinol basho but organizacije.

Kotor tari rromani kultura tane em o Kulturake Aristikane amalipa, kola ko Nish naje aktivna, em ako sine „Alija Jasharevich“ thaj „Tolerancija za sve“, dji aglal o duj bersh, avdive na kerena buti. Prezidento taro „Tolerancijaza sve“ Ivan Dervishevich, nglal o duj bersh vakerdja kaj naje olen nisabo shaipa bashi buti.

Akava me dadeskoro kher, thaj ov mukhlja ma akate te kerav buti, akate djivdinava me dadeja thaj trine ćhajecar, te ovol amen po baro tan shaj bi ovolaj amen po buderi ćhave, soske chachipa tano kaj akate kedena pe ćhave kola mangena te khelen rromane khelipa, kla mangena folklori thaj rromani kultura, liljam than ko 9-to Etno Festivali ki Nishka banja, Folklorijada, liljam dujto than. Khoni na pomogninol amnege, okova bersh prekali veza i komuna Crveni krst dindjamen duj droma po 15 milje dinarija, basho prevoz, em ako o plano thaj programi basho 2016.bersh bićhaldo ki komuna Crveno krst, sherutno taro foro, thaj Uprava bashi kultura, thaj so pandj komnune ko Nish, soske sijam jekhutne predstavnikija tari kultura ko Nishi.

2013.bersh sine agorutno ano kova odikerdilo Festivali tari ćhavorikani rromani gili, panda jek segmenti ki kultura taro rromano amalipa kova aćhavdilo, phenola sherutno taro akava Festivali Aladin Jumerovich.

Ko odova Festivali, na sine samo  ćhave thaj gijlja, sine folklorija, thaj but javera sine po but taro shel djene. Amende ko strato azhutindja o Ministreumo bashi kultura tadeni sine Jugoslavija, na sine bare thajra 10-15 milje dinarija ko odova vakti, o foro da dindjaamen odobor, thaj dola tane minimlne sredstvija. Te na ovol amen amala, kola pendjarena e rromani populacija, thaj kola mangen te azhutinen khanchi. Mangav te phenav kaj ko angluno Festivali sine sar misafiri o nishesko akteri Desimir Jovanovich, thaj oleskoro sebepi, tada alo em o RTS te snimini o Festivali. Shaj te phenav kaj o sherutno taro dro tada sine prezidento tari komuna Crveni krst, ov sine tano ki promocija taro odova Festivali ko 2013.bersh, thaj phendja kaj on ka oven pokroviteljija taro Festivali, sine baro aplauz, numa kad geljam ko vakeripa taro odova na sine khanchi!

Pavlina Mihajlenko taro Sekretarijati bashi kultura thaj informishipa taro foro Nish phenol kaj svako bersh o foro ramosarol Konkursija, ano kola valjani te aplicirini pe shukar projektijencar.

O Krisi phenol kaj podikeripa taro foro ovol prekalo projektija ki kultura. Ko svako bersh, o foro ramosarol konkurs bashi elekcija taro projektija ki kultura, thaj odova shaipa basho sa o Kulturake Artistikane amalipa, basho sa amalipa ki kultura, thaj bashi sarijende kola kerena buti ki kultura, te javinenape ple projektijencar thaj idejencar, thaj ko odova shaipa te ovol olen podikeripa basho ple projektija.

Basho akana naje thajra e rromenge bashi kultura, sa ulo ko odova kaj o rromano amalipa kerol buti bizo thajra ko volontarizmi, so na dol shukar reso, numa jek sar pachavipa dola Lokalno akciono plani basho Rroma, kova tano budjetirimo akale bersheste 5 milionija dinarija. LAP isi ole em oblast bashi kultura, isi dji akana inicijative taro NGO, thaj avera interesno riga te ko foro Nish palal 20 bersh ovol seriozno kulturako kher, “Rromano Kulturako Centro”, kova shaj te anol reso basho sa akala problemija.

Projekti „O nama je reč – Amendar kerol pe lafi“ sufinansirimo taro budjeti e Srbijako – Ministreumi tari kultura thaj informishiba, „Gndipa kola phenenape ko akava projekti, na sikavena gndipa taro organija kola dindje thajra“ projekti realizuinol projekti  Roma World

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *