O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Zapošljavanje pripadnika romske zajednice u Kragujevcu

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu nalazi se samo 299 nezaposlenih Roma, a od tog broja 179 su žene. Sudeći prema ovoj statistici problem zapošljavanje Roma na teritoriji grada Kragujevca je minoran. Ipak, ne kaže se uzalud da statistika sve otkriva, a ništa ne pokazuje. Nažalost, u ovom slučaju statistika, ustvari prikriva veliki problem. Na pitanje šta su im najveći problemi kragujevački Romi odgovaraju samo jedno: posao, posao, posao… i sigurna plata.

Projekat „O nama je reć – Amendar kerol pe lafi“ sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja, ,,Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”, projekat realizuje Roma World.

Keriba buti taro rromano amalipa ko Kragujevac

Ki evdidencija tari nacionaki sluzhba basho khuviba ki buti ko Kragujevac isi 299 Rroma  bizi buti, taro odova gendo 179 tane Rromnja. Premali statistika problemi tari buti e rromengi ko foro Kragujrvac tano tikno. Numa, phenol pe kaj e statistika sa pucharol, a khanchi na sikavol. Numa e statistika garavi baro problemi. Ko puchipa soj em baro problemi taro kragujevcake Rroma, phenena buti, buti, buti thaj siguno thajra. Odoa phenola em amaro sagovornko kole arahljam anglal o kher tari Nacioanki sluzhba.

Buti mange ko angluni than. Sijumaj ko biro te arakhav buti thaj ki Chistocha puchljum bashi buti. Den ma pachavipa , numa khoni na akharolma. Bashi sarijende isi buti bashi mande naje. So phenena ko biro. Bashi sarijende isi buti bashi mande naje. On phenena te lav socijala. Na mangava socijala mangava buti thaj te kerav basho stazhi. Odova naje nigde.

Okola kola tane puchle basho reso taro akava problemi – ki bah – djanena basho sa o zamke kola sokavi e statistika. Sar phenol, Vesna Milovanovich, tari kragijevchko filijala bashi buti, baro gendo taro Rroma kola taro Kragujevac na phenena kaj Rroma, em ako shaj te koristinen o mere tari aktivno politika kola basho ugrozhime grupe. Odova sikavi problemi, phenol. Nacionaki sluzhba basho keriba buti ko Kragujevac, ko rndo organizuinol tribine sar e rromen te pendjaren e aktivno merenca bashi buti, phenol Vesna Milovanovich.

Amen ko svako kedinipa, kana djaja ko rromano mahale kote kerol pe tikni tribina prezentuina sa o informacije taro odova sar sha te prijavinen pe ki evidencija dji ko odova sar te len plo hakaj, thaj panda ki obuka sar te roden buti basho manusha kaste isi kvalifikacije numa naje.a okova so em but dikhaja, te prezentuina funkcionalno sikljovipa basho bare sebepi so baro gendo tari olende naje olen agorishimo fundono sikljovipa.

Taro 299 Rroma ki evidencija tari nacionaki sluzhba 259 niskokvalifikuime bucharne, numa bizi fundoni sikavni numa olaja. Ko trito stepeni taro sikljovipa isi 19 manusha – taro odova 7 djuvlja, ko shtarto 18 manusha – taro odova 11 djuvlja. Interesno kaj o Rromnja po aktuvno rodena buti. Odova phenol em i Vesna Milovanovich.

Isi po but sebepija, taro odova so rodena buti dji o pheriba taro avera hakaja. Te kerolpe hakaj ko ćhavorengo dodatko on valjani te oven ki evidencija. Te ovol olen hakaj ko socijalno azhutipa valjanol te oven registruime ki evidencija. Odova po but sebepija. On tane zainteresuime bashi buti so sikavdilo ko javne bucha. 

Kobor manusha ko nakhlo bersh lilja buti thaj lilja mere bashi korkoro buti?

Odothe isi po but mere. Ako dikha krkori buti ko 2016.bersh, jek manush lilja akava hakaj, ko 2017.bersh jek, ko 2018.bersh duj. Thaj isi olen informacije. On nakhena obuka basho korkoributi koja ovola ki amende ki nacionaki slizhba bashi buti koja ovol duj dive thaj palo odoba konkurishinena. Kana dikhena kobor e obaveza na mengena te djan dji ko agor, numa ko konkurishindja ov lilja subvencija.

Sikljovipaski struktura thaj puranipaski naje shukar thaj odoleja kerol po tikno shaipa te kheuven o Rroma ki buti, phenol e Vesna. Tari aver rig Zoran Pavlovich, koordinatori basho rromane puchipa ki Kedimi taro foro Kragujevac, phenola kaj reso basho sa o problemija taro Rroma ko Kragujevac thaj ki Srbija – buti. Nakeriba buti problemi tari sarijende ki Srbija, koro Rroma odova problemi em baro. Sar ov phenol, buti kerdjpe ko sikljovipa thaj sastipa ko Rroma, numa ko beshipaske thana thaj buti naje reso.

Valjanol te phenav kaj reso basho sa o problemija, a valjani te phenav kaj em bare tane beshipaske thana thaj buti, te na ovol amen kher kaj te besha, ako isi amen buti, odoleja shaj te besha teli kirija thaj shaj funkcionishina, numa bizi buti nashti, but phare. Problemi ki sa amari phuv zoralipa thaj keriba, te ovol so po tikno gendo taro manusha bizi buti. Ko rromano amalipa odova isibut po buderi se ko avera, soske rromano amalipa po nekozom droma po chorole aro avera thaj po tele lenge o niveli taro siljovipa.

Sar phenol o Pavlovich jek taro aspektija taro akava problemi, koleja lokalno amalipa valjani te kerol buti, reso te khuven o terne Rroma ki buti. Ko foro ki Lepenica akana isi dji ko 10 terne Rroma kola agorishindje fakultetija, numa nashti arakhena buti. Kedimi taro foro ko oktobri kerdja bucharno grupa te kerol pe nevi lokalno strategija basho po shukar than e rromengo ani koja reso taro problemija tari buti ka oven jek taro em importantne puchipa.

Projekti „O nama je reč – Amendar kerol pe lafi“ sufinansirimo taro budjeti e Srbijako – Ministreumi tari kultura thaj informishiba, „Gndipa kola phenenape ko akava projekti, na sikavena gndipa taro organija kola dindje thajra“ projekti realizuinol projekti  Roma World

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *