Home Projekti 2021 Archive by category „Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World “ (Page 2)
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Lokalni akcioni planovi za bolji život Roma i Romkinja u Nišu

Grad Niš je jedan od gradova u Srbiji  koji ima Lokalni akcioni plan za Rome I Romkinje. Usvojen je maja meseca 2021. Godine za period od 2021-2023. I budžetiran sa ukupno 30 miliona dinara. Medjutim , realizacija ovog akcionog plana je trenutno u stagnaciji. U organizaciji Produkcije Roma
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Nastavak knjige „Drugi o Šabanu“- autora Radeta Vučkovića – Niškog

“Kralj romske pesme“  naziv je knjige koja je nedavno izašla iz štampe a posvećena je, naravno, Šabanu Bajramoviću. Radi se, praktično o drugom delu, nastavku knjige „Drugi o Šabanu“  autora  Radeta Vučkovića Niškog. “Rade Vučković Niški (1951, Niš), samostalni umetnik, kompozitor, instrumentalista, sineasta zastupljen u nekoliko antologija poezije, glavni i
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Budućnost se gradi

“Budućnost se gradi” je naziv projekta koji će opština Lebane uz finansijsku podršku Evropske unije I UNOPS-a realizovati do kraja 2022. godine. “Cilj projekta jedoprinos poboljšanju živnih uslova žena, muškaraca I dece iz osetljivih grupa obezbedjivanjem odgovarajućih uslova stanovanja I podrška socijalnom uključivanju”, kaže za našu produkciju Saša Pešić, romski
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

90 odsto dece bez roditeljskog staranja je smešteno u hraniteljske porodice

Srbija je u vrhu zemalja po ostvarenoj deinstitucionalizaciji dece, kažu iz MInistarstva za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja. Čak 90 odsto dece bez roditeljskog staranja je smešteno u hraniteljske porodice, a 10 odsto dece u institucijama. Prema dostupnim podacima,u  4.481 hraniteljske porodice u Srbiji živi 5.504 deteta do 18 godina i 953 mladih od
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Uskoro mreža niških NVO u borbi protiv ranih brakova

Dečji brakovi predstavljaju praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Rani brakovi proizvode začarani krug siromaštva, nepismenost, porodično i društveno nasilje. Posledice koje rani brakovi ostavljaju na devojčice su mnogo teže, jer one imaju mnogo manje izgleda nego dečaci za bilo kakav lični napredak, pa […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

16. decembar Međunarodni dan sećanja na Rome žrtve Drugog svetskog rata

I ako je progon započeo odmah po dolasku nacista na vlast, ključni momenat je predstavljala naredba komandanta nemačkog Šuctšafela (SS-a) i Gestapoa Hajnriha Himlera od 16. decembra 1942. godine, po kojoj su svi preostali Romi naseljeni na području Trećeg Rajha, morali biti deportovani u logore radi njihove likvidacije. Dan 16. decembar uzet je za Međunarodni […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

80 godina od stravičnog dogadjaja u Arapovoj dolini

11.12.1941.godine nemačka vojska iz romskih mahala Podvorce I Sat Male, kao I iz romskih naselja u Vinarcu I Pečenjevcu kamionima odvozila starije od 16 godina I u grupama streljala u Arapovoj dolini, udolici iza Hisara, gde su I tokom Prvog svetskog rata vršene egzekucije Leskovčana. Predstavnici delegacije lokalne samouprave, Vojske Srbije, Doma kulture Roma i […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

10.decembar Dan ljudskih prava!?

Dok sam pisao ovaj naslov pitam se šta to bejahu ljudska prava?? Da li to još uvek neko poštuje? “Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima” kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenutcima života čovek poseduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.Opšta deklaracija
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Video

Usvojen budžet GO Crveni Krst za 2022

U skupštinskoj sali Gradske opštine Crveni Krst, održana prezentacija građanskog budžeta za 2022. godinu, koji je pripremio Odsek za budžet i finansije. Prezentaciju je održao predsednik GO Crveni Krst Miroslav Milutinović, izjavio je da su imali razgovore sa predsednicima saveta građana i da su usvojene dve inicijative. Na teritoriji ove opštine živi oko 4000 Roma i […]