„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Lokalni akcioni planovi za bolji život Roma i Romkinja u Nišu

Grad Niš je jedan od gradova u Srbiji  koji ima Lokalni akcioni plan za Rome I Romkinje. Usvojen je maja meseca 2021. Godine za period od 2021-2023. I budžetiran sa ukupno 30 miliona dinara. Medjutim , realizacija ovog akcionog plana je trenutno u stagnaciji.

U organizaciji Produkcije Roma Wold održan je okrugli sto na temu sprovođenja Lokalnog akcionog plana u Nišu, koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Organizator ove tribine, Turkijan Redžepi je na početku rekao:

“ Ovaj novi  Akcioni plan se u mnogome razlikuje u odnosu na prošli akcioni plan zato  što je ovog puta, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova I opština uradjeno na mnogo ozbiljniji I profesionalniji način. Uključene su I nevladine organizacije iz Niša u izradi ovog vrlo važnog dokumenta koji ima svoj programski budžet I kroz pet oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, kulturu, kao I informisanje su sagledane neke naše potrebe. Jedan opšti cilj ovog LAP-a jeste poboljšanje kvaliteta života Romkinja I Roma a teritoriji grada Niša. Dakle , to je opšti cilj, pa imamo pet posebnih siljeva I 14 mera za njihovo sprovodjenje.”

Učestvujući u diskusiji, predsednik SKRUG – Lige Roma, Osman Balić je naglasio:

“Kada su Romi u pitanju, mi kao lokalna samouprava I kao grad prednjačimo u tome, ali to nije dovoljno, nema puno potreba da mi hvalimo mnogo lokalnu samoupravu sada treba da razgovaramo o detaljima, o implementaciji, o korektivnim elementima, o postignućima jer taj proces planiranja podrazumeva da vi pre nego što planirate neki dokument vi imate eks analizu pre toga, dakle šta je uradjeno u prethodnom planskom dokumentu pa da to unesete u aktuelni dokument koji planirate, a posle toga ide post analiza, dakle tako se to radi ozbiljno. Treba da na najodgovorniji način kažemo gradjanima Niša iz čijih para se mi svi finansiramo, da njima položimo račune, da znaju u šta se to ulagalo da to nije bačena para, nego da radimo na praktičnoj politici, svakodnevnici što se tiče Roma.”

Suzana Jovanović iz Gradske uprave za društvene delatnosti govorila je o tome kako je rasporedjen novac LAP-a:

“Odmah da naglasim da je plan budžetiran sap o 10 miliona dinara za svaku godinu implementacije. Pristupilo se stvaranju uslova za njegovu realizaciju tako što je uradjena organizaciona struktura u okviru Grada za realizaciju aktivnosti LAP-a I plan pravdanja sredstava odnosno plan izveštavanja koji je obaveza do 31. marta svake godine ya svaki planski dokument.  Kao I svih godina ranije, I ove godine pristupiće se stipendiranju učenika I studenata romske nacionalnosti tako što je predvidjeno 50 stipendija za srednjoškolce sa 7 ipo hiljada dinara mesečno I 10 stipendija za studente sa 12 hiljada dinara mesečno. Kao I svake godine javni poziv se raspisuje ili krajem godine ili početkom naredne godine jer se uvek čeka da se vidi da li je Ministarstvo ili neki drugi donator odobrio neka sredstva pa tek onda grad raspisuje javni poziv. Znači, to je otprilike nekih 5 miliona iz Lokalnog akcionog plana za 2021. godinu.U medjuvremenu, izabrana su 43 korisnika koji će pohadjati edukaciju za prekvalifikaciju I dokvalifikaciju za pet zanimanja koja su trenutno aktuelna. Odmah posle Nove godine, kreće edukacija. To pričam o novcu iz 2021. godine koji se u budžetu prenosi kao “preuzete obaveze”, znači novac ne ostaje neiskorišćen u budžetu.”, zaključila je Jovanovićeva.

„Ovo je zaista posle dugo, dugo godina da se u kontinuitetu donosi jedan lokalni dokument koji je namenjen isključivo romskoj zajednici i da se, pre svega budžetira iz lokalnog budžeta“ kazala je Ana Saćipović, iz Udruženja romkinja „Osvit“ i dodala: „ Postojala je sporadično politička volja da se uradi neki dokument ili da se nešto učini za Rome. Ovo je već postala praksa, znači nekoliko godina unazad mi spremnost Grada da donosi nova dokumenta da ih unapredjuje i da ih kontinirano finansira iz lokalnog budžeta.“

O onome što interesuje romsku zajednicu u Nišu, govorio je Turkijan Redžepi: „Zanima nas što smo na kraju godine a ni jedan dinar nije potrošen za ni jednu aktivnost. Zašto ? Pitanje je šta tu možemo da uradimo, kako to promeniti? Mi nikoga nećemo da okrivimo kao neko iz nevladinog sektora, ali moramo, s druge strane, da ukažemo na to.“

„Moramo da udjemo još dublje u tu strukturu troškova, dakle mi smo se malo izveštili pa može se desiti da budemo neprijatni gradskoj upravi, ali ćemo na osnovu Zakona o pristupu informacijama sasvim sigurno tražiti izveštaj o prethodnom periodu njega analizirati, nadamo se na jednom od sastanaka jer gradjani moraju da kreiraju te javne politike zajedno sa lokalnim vlastima. U tom smislu mislim da je grad Niš primer za to kako se radi.“, zaključio je Osman Balić.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for Democracy.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *