Početak Posts tagged LAP
U svetu Roma - Ki Rromani lumija Vesti Video

Okrugli sto za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Grad Prokuplje je usvojio LAP na period 2018-2021. u protekle dve godine novci iz LAP-a, su uglavnom potrošeni na projekte NVO. Da li se život Roma i Romkinja poboljšao zahvaljujući realizaciji LAP-a. Da li su se aktivnosti LAP-a u 2020.godini realizovane? Koliko je grad Prokuplje prepoznao romsku zajednicu tokom pandemije Kovid 19?Koji su planovi posle […]
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Vesti

LAP za Rome u Lajkovcu, garant za bolje uslove života!

U susret predstojećem zasedanju Skupštine, koje je zakazano za četvrtak 10. maj sa početkom u 9 časova, održana je poslednja u nizu pripremnih sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac. Opštinska vlada je dala zeleno svetlo nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2018-2022. godine. Usvajanjem četvorogodišnjeg LAP-a omogućeno je da
Video

Zajedno za jednakost

Projekat “Zajedno za jednakost” ima za cilj otvaranje dijaloga koji će doprineti bržoj i potpunijoj integraciji romske zajednice u Nišu. Projekat sprovodi Mreža Odbora za ljudska prava, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava kao deo programa radi unapređenjea položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.