Home Posts tagged LAP
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Lokalni akcioni planovi za bolji život Roma i Romkinja u Nišu

Grad Niš je jedan od gradova u Srbiji  koji ima Lokalni akcioni plan za Rome I Romkinje. Usvojen je maja meseca 2021. Godine za period od 2021-2023. I budžetiran sa ukupno 30 miliona dinara. Medjutim , realizacija ovog akcionog plana je trenutno u stagnaciji. U organizaciji Produkcije Roma Wold održan je okrugli sto na temu […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Važnost lokalnih akcionih planova na lokalu!

Dokumenta usvojena od strane države koja se direktno tiču poboljšanja položaja romske zajednice u Srbiji su između ostalog Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja kao i Akcioni Plan za njeno sprovođenje. Strategija je usvojena za period 2016 – 2025 godine kao i AP za njeno sprovođenje na svake dve godine. Oblasti koje su obuhvaćene […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Kobor importantne Lokalno akciono planija ko lokali

Dokumentija  usvojime khotar drzave save direktno poboljishinol polozaj romane zajednicakho  khi Srbija  thane Strategija  bash socijalno ukljuchivanje Romengo hem Romnjego  sar jem Akcioni  Plan  bash ljesko sprovodjenje .Strategija  thani usvojimi  bash period 2016 – 2025 bersh sar hem  AP  bash llako 
Vesti Video

Da li će biti novog LAP-a, u Leskovcu?

Romska zajednica je najveća nacionalna manjina  u Leskovcu, zvanično broji 7700 Roma i Romkinja pokazuje popis iz 2011.godine. Sama Strategija za socijalno uključivanje sadrži u sebi 5 oblasti i to: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu kao segmente koje se moraju poboljšati i samim tim dovesti do veće uključenosti romske zajednice u
U svetu Roma - Ki Rromani lumija Vesti Video

Okrugli sto za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Grad Prokuplje je usvojio LAP na period 2018-2021. u protekle dve godine novci iz LAP-a, su uglavnom potrošeni na projekte NVO. Da li se život Roma i Romkinja poboljšao zahvaljujući realizaciji LAP-a. Da li su se aktivnosti LAP-a u 2020.godini realizovane? Koliko je grad Prokuplje prepoznao romsku zajednicu tokom pandemije Kovid 19?Koji su planovi posle […]
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Vesti

LAP za Rome u Lajkovcu, garant za bolje uslove života!

U susret predstojećem zasedanju Skupštine, koje je zakazano za četvrtak 10. maj sa početkom u 9 časova, održana je poslednja u nizu pripremnih sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac. Opštinska vlada je dala zeleno svetlo nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2018-2022. godine. Usvajanjem četvorogodišnjeg LAP-a omogućeno je da
Video

Zajedno za jednakost

Projekat „Zajedno za jednakost“ ima za cilj otvaranje dijaloga koji će doprineti bržoj i potpunijoj integraciji romske zajednice u Nišu. Projekat sprovodi Mreža Odbora za ljudska prava, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava kao deo programa radi unapređenjea položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.