Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Zdravstvene medijatorke, važna spona u romskoj zajednici i društvu uopšte

U Srbiji postoji 75 romskih zdravstvenih medijatorki i do sada pomogle da više od 70 000 Roma ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U čemu se konkretno sastoji njihov posao?

Zdravstveni medijatori povezuju zdravstveni sistem i građane neformalnih romskih naselja uz pomoć patronažnih sestara i službi u Domu zdravlja. Pomažu Romima da ostvare prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Oni obezbeđuju bolji uvid Doma zdravlja u stanje romskih naselja. Za više informacija poslušajte priču Laure Saitović zdravstvene medijatorke iz Leskovca.

Sastipaske medijatorke importantne basho rromano amalipa thaj amalipa ko sa!

Laura Saitovich taro Leskovac tani sastipaski medijatorka tsro 2008.bersh, thaj dji akana kerdja vizita po but taro 1000 familije ko foro. Oj amalikane e Khereja taro sastipa Leskovac lilja than ko po buderi kampanje bashi vakcinacija e ćhavengiri ko rromane beshipaske thana ko Leskovac, oranizuindja savena radionice thaj edukacija e djuvlengi ki tema taro djuvlengo sastipe.

Taro 2008.bersh kerava buti sar sastipaski medijatorka akate ko Leskovac, thaj basho akala 15 bersh kobor nakhlja isi baro suskesi tari amende kola kedjam amalikane buti. Baro gendo taro djuvlja suksesno gele ko dikhljaripa, ko mamograf, ko ultrazvuk e chuchjako, sijamaj angazhuime thaj kerdjam buti ki kampanjsko vakcinacija. But manusha kerdje preventivno dikhljaripa ko beshipaske thana, but djuvlja lilje than ko amare radionice thaj predavanje ko teme taro sastipa kova organizuindjam. Sastipaske medijatorke akate ko Leskovac kerena buti e institucijencar sar soj matično sluzhba, lokalno samouprava, Lolo krusht, kaljarde, Zavod basho javno sastipa, Kher e sastipasko, Centro bashi socijalno buti ko Leskovac. Ko starto sine phare, numa po hari o manusha dikle kaj na obechinaja khanchi, na kerdjam ćhilale bucha, amen samo keraja buti bashhi olende. On tane ko mangipa amare buchaja, 15 bersh. Me pachav kaj ki sa e Srbija ko 80 forija mangena amare buti so keraja, phenela Laura Saitovich.

Dr primarijus Vanja Ilich phenela, kaj but suksesno kerela buti e medijatorencar thaj tane taro baro azhutipa ko sa o sistemi. Em buderi sikavdja shukar buti kana sine vakti tari vakcinacija thaj ki pandemija COVID 19. Dr Ilich phendja kaj oj sine shukar primer ko rromano amalipa kana sine kampanja bashi vakcinacija soske oj angluni mashkari olende lilja vakcina thaj adjahar dindja egzampli em basho avera.

Sherutni tari patronazhna polivalentno sluzhba Bojana Mladenovic phenela kaj e buti taro medijatorke shukar, kaj tane on importantne ki olengiri sluzhba, numa phenola kaj e rashtra thaj sastipasko sistemi valjanol te pendjarol  olengiri buti thaj te anol ko reso olengoro statusi.

Ko starto tari buti e medijatorengi but po lokhe numa anglal olende, odoleske soske on tane amenge spona mashkaro okola amilije dji kola nashti avaja, thaj adjahar shaj ovol po shukar, numa but akana po shukar numa po anlal. On djana ko tereni dena informacije ko thana kote amen nashti avaja dji ko podatke, odothe avena sastipaske medijatorke. O medijatorke importantne so shaj te dikholpe premalo odova so kerdjam ko foro Leskovac thaj em ko sa o thana ki Srbija kote isi medijatorke, valjanol te pendjarololen o sastipasko sistemi thaj te oven kotor tari amende.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *