I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Uloga pedagoških asistenata u Leskovcu vrlo važna u procesu obrazovanja

33 osmaka, romskih učenika Osnovnih škola „Petar Tasić“ i Svetozar Marković“ u Leskovcu izašlo je na završne ispite koji su organizovani od 23. do 25.juna. Osmaci su u ovim školama tokom cele godine dobilijali dodatnu i individualnu podršku u cilju pripreme za polaganje završnih ispita a veoma značajnu ulogu u tome imali su pedagoški Asistenti ovih škola.

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Rola taro pedagoshko asistenti ko Leskovco importantno basho procesi ko sikljovipa

33 Oftoto klasa , romane sikavne Osnovne shkole,,Petar Tasic “ hem Svetozar Markovic “ iklile khoagorisime ispitija  save organizujindje khotar 23. dji 25 . juni . Oftoto klasa khe akhala shkole celo bersh dobindje  dodatno hem  individualnu  podrsjhka kho cilj  priprema bash polaganje agorisime ispitijenge  a buth vazno rola  khe odova  sinelen pedagoshke asistentija  akale shkolenge .

Sasa Kadric  pedagoshki asistent  OSH,, Petar Tasic ‘‘  Kho Leskovac vakerdja khaj leski rola  khi priprema  sikavnen oftoto klasa  bash polaganje  agorisime ispitija  kho srednje shkole  sine kho dikhipa te ikheriphe  dodatne chasija , organizovano chaven khediphe  hem organizovane nastavnikija  bash pripremno nastava  khotar srpski chib , matematika , fizika, biologija  hem geografija ,

,,Amen e sikavnencar  kerdjam buthi celo shkolake  bersheste, sar hem palo agor shkolake bersheste , saradjujindjam  hem nevladine organizacijencar sar bi shj e chavencar poshukare pripremina bash agorisime ispitija . Kerdjam shukar buthi  hem dji akhana khotar akhaja shkola khaj thane sa Roma sikavne 90 % agorisindja  hem upisindja srednje shkole.‘‘ objasninol  Kadric .

Kadric navedindja khaj 28 sikavne sine upisime kho oftoto klasa , khaj 25 sikavne agorisindje  oftoto klasa , khaj trin sikhavne achile kho razredni ispit  bash avgust masek , khatar 25 sikhavne  kozom agorisindje oftoto klasa 20 sikhavne  iklile  kho agorisime ispit .

Ov pendja khaj isi ole shukar saradnja e roditeljijencar sikahvnenge , numa navedindja  hem problemija roditeljijencar save prekalo celo bersh thane  kho sezonska bucha  hem nane kho moguchnost  te pratinen  phe chaven shkolake .

Oliver Saitovic  pedagoshki asistent  OSH‘‘ Svetozar Markovic ‚‘‘kho Leskovac vakherdja amenge khaj kho oftoto klasa  upisime 13 sikhavne  hem  khaj  sa 13 agorisindja hem iklile kho agorisime ispit .

,,Sineamen  priprema bash agorisime ispitija bash sikhavne oftoto klasa prekal projekti  ICS kho Leskovac savo organizujinolaphe  kho 11 komune  khi Srbija . Sineamen khotar Srpsko chib  , matematika , hem aver  predmetija  kombinovano test ,“ vakherdja thano Saitovic .

Ov dodajindja khaj vechina akhale sikhavnengi  kha upisinen  srednjo shkola , hem posebno vakherdja shuzi saradnja roditeljijencar .

Sikhavni OSH‘‘ Trajko Stamenkovic ‘‘ Tijana Mustafic , thani jekh  khotar duj sikhavne romane nacijakhe  akahale shkolake  hem oftoto klasa agorisindja odlichno uspehija .

Tijana amenge kho kheriba lafi vakherdja khaj lakhe o puchiba  kho agorisime ispitija  sine lokhe  a kho probno ispit po phare .

,,Spremindjuma , sikhlilum, kerdjum hhem zadovoljno sijum so kerdjum. O ispitija khotar Srpsko chib  sine mange najpharo o puchiba sine po opshirnija  hem valjandja phobuderi vakhti te odgovorinolphe kori olende „“ vakerdja thani i Tijana . Oj planirinol  te upisinol Gimnazija  chijako smer hem smatrinol khaj ne bi valanola the avola problemija kho upis soske ispuninol  uslovija  hem isi la pobuderi bodija khotar potrebna bash upis khi Gimnazija .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *