Početak Posts tagged nacionalni savet romske zajednice
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti

Romsko stanovništvo se ponaša odgovorno u vreme pandemije virusa Kovid 19

Odgovarajući na pitanje novinara o aktuelnom trenutku i položaju romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić, predsednik NSRNM je posebno naglasio da je najsiromašniji sloj društva, kome, na žalost pripada veliki broj Roma, u ovom trenutku najugroženiji. Težak socijalno-ekonomski i stambeno-komunalni položaj Roma sada je postao još teži i složeniji.  „NSRNM je odmah po
Vesti

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine na kome se razgovaralo o aktivnostima na daljem unapređenju prava svih pripadnika romske nacionalne manjine. Sastanku su prisustvovali predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i