Home Posts tagged ljudska prava
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

10.decembar Dan ljudskih prava!?

Dok sam pisao ovaj naslov pitam se šta to bejahu ljudska prava?? Da li to još uvek neko poštuje? “Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima” kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenutcima života čovek poseduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.Opšta deklaracija
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Unapređenje dijaloga i bolje uključivanje svih građana u proces odlučivanja – poručuju iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić sastala se u Nišu sa predstavnicima relevantnih organa i instutucija u čijem su delokrugu poslovi ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava na lokalnom nivou. Cilj sastanka bio je unapređenje dijaloga i bolje uključivanje svih građana u proces odlučivanja. Za bolji položaj manjinskih grupa i
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Položaj Roma u Italiji i EU !

Položaj Roma u Italiji i EU bila je tema razgovora koji je sa Saškom Fetahi Jovanović,  predsednicom Udruženja Romni iz Italije vodio urednik Produkcije Romaworld Turkijan Redžepi. * Znam da ste pre 23 godine iz Prištine otišli za Italiju. Molim Vas predstavite svoju organizaciju. -Organizacija je formirana 2010. godine u sprecifičnoj situaciji u momentu kada […]
Vesti

Javni poziv za zainteresovane mlade Rome i Romkinje za učešće u programu obuke i volontiranja u lokalnim institucijama u 30 opština

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) u Srbiji objavljuju poziv za zainteresovane mlade Rome i Romkinje da se prijave za pohađanje programa obuke i za angažovanje na volonterskim ugovorima UN-a (UNV) u lokalnim institucijama u sledećih 30 opština: Bačka Palanka, Bela
Video

Jednakost za sve!

Ko Beogradi ko beshipasko than tari organizacija „Jednakost“ koja marol pe ko sa o oblikija tari diskriminacija, phagipa taro manushikano hakaj thaj chidipa taro minoritetija thaj marginalzuime grupe, thaj rodola te ovol hakajesko amlipa ko proncipija taro jekhia, solidarnost thaj respektuipa taro manusha, organizuindja naformalno kedinipa po rromane NGO sar em