U nastavku sledi intrervju sa Dragoslavom Jovanovićem, korisnikom socijalnog stana na Novom Beogradu iz ulice Mileve Marić Anštajn o poteškoćama sa kojim se sretao u procesu dobijanja socijalnog stana kao i o benefitima socijalnih stanova.

-Koliko godina imate i čime se bavite

-Imam 50 godina i bavim se elektronikom i radom u medijima više od 20 godina

Vi koristite socijalni stan dobijen od grada Beograd

-Upravo tako,mogućnost korišćenja socijalnog stana ostvario sam na konkursu raspisanog od strane grada Beograd pre više od 10 godina.

-Da li su postojali neki posebni uslovi za prijavu na konkurs

-Kada je grad Beograd raspisao konkurs odnosno gradski sekretarijat za socijlani rad

Postojali su jako precizni uslovi koji su išli uz konkursnu dokumentaciju koju ste morali

Predati u određenom roku.

-Koje ste mesto zauzeli na rang listi

-Na osnovu broja bodova i konkursne dokumentacije bio sam međe prvih 20

-Šta je za vas značio taj trenutak kada ste videli rezultate konkursa objavljenje u dnevnim novinama.

-taj trenutak nikad neću zaboraviti posle dva neuspešna pokušaja na konkursima konačno mi se desilo nešto što če olakšati život kako meni tako i mojo porodici.

-Na koji način je grad Beograd pomogao vašoj porodici dodelom socijlnog stana na korišćenje

-Imam dete invalida koji još uvek nema dijagnozu i borba moje porodice emotivna i materijalna traje odmeseca drugog života.Olakšana nam je borba za njegovo zdarvlje i obezbeđeni su bolji uslovi za život i njegovo obrazovanje.

-Vaš prvi utisak prilikom useljenja u socijalni stan.

-Taj dan ću pamtiti ceo svoj život.Nova zgrada prelepa zgrada u naselju Mileva Marić Anštajn.Gomila ljudi ,invalidi,Romi,predstavnici uprave grada Beograda sve mi je ličilo na jedan pozitivan haos,na licima svih tih porodica videlo se ushićenje..

-Vaš odnos sa komšijama

Sve su to predivni ljudi,nigde se nisam osećao tako prijatno svi su bili spremni da priteknu u pomoć.Odnos dece prema mom detetu je bio potpuno zaštitnički posebno romske dece širokog srca ,iako su ta deca sve vreme pravila nestašluke i probleme ja sam razvio poseban odnos sa njima,uspeo sam da pozitivno utičem na pojedine segmente njihovog života.

-Iz važeg ugla kako su se Romi snašli u novonastalim okolnostima i šta je za njih značilo socijalno stanovanje.

-Imajući u vidu da sam ja prvi predsednik kućnog saveta imao sam priliku da upoznam sve porodice u mom ulazu i većinu u susednim ulazima.

Mogu da kažem da svi oni dobri ljudi sa svim svojim problemima,manama i dobrim stranama.

Tačno se videla razlika da su neke porodice došle i nehigijenskih neformanih naselja.

Oni jednostavno nisu bili pripremljeni na novonastalu situaciju na nove dobre uslove života.

Deca puna duha nisu mogla da budu zatvorena u stanovima i poštuju kućni red to je bilo neprirodno za njih nastaju silni problemi prosto što to nije u skladu sa mentalitetom jer oni žele da se druže međusobno ,deca da se igraju,,i to sve tako odudara od standarda tako da Romi izgledaju jako loše, oni samo pokušavaju nekako da se uklope na svoj način.

-Sa materijalne strane koja je prednost socijalnog stanovanja

-Sa te strane poreduslova stanovanja je najveća prednost . Za mene lično posle podstanarskog staža ovo mi je mnogo značilo jer sa mojim izvorom prihoda(supruga neradi jermora da bude sa detetom invalidom)teško bi mi pao podstanarski život.

-Kako su se vaše komšije Romi snalazili i da li su uspevali da plaćaju račune

sekundarne sirovine i preprodajom na buvljoj pijaci polovne robe,njihov materijalni staus je bio još teži..jer na samom početku je to bilo zabranjeno od strane predstavnikakancelarije gradskog sekretarijata za socijalni rad.Pri tom zbog niskog nivoa obrazovanja nije bilo moguće da nađu posao na tržištu rada i tada nastaju problemi jer za razliku od drugih porodica čiji su članovi porodice imali zaposlenje i izvor prihoda Romi sakupljači au bili u problemu koji traju do današnjeg dana…

-Šta možete da kažete kao zaključak šta donosi socijalno stanovanje za porodice u teškoj materijalnoj situaciji i sa bolesnim članovima porodice

-Donosi mir i podršku jer je mnogo teško biti sam u borbi za zdravlje člana porodice.

-Po vašem mišljenju da li je to za Rome dobra prilika da izađu iz začaranog kruga siromaštva.

-Sa materijalne i kulturološkestrane jeste,međutim to ne dovodi do socijalne i kulturne emancipacije romskih porodica iz nehigijenskih naselja u društvo..Dešava se baš suprotno jer oni živeći u skladusvojim navikama i mentalitetom daju pogrešnu sliku o sebi i na taj način postaju zbog tog nerazumevanja okoline još više izolovani i njihovi kvaliteti u toj situaciji ne dolaze do izražaja i pogrešno se tumače-

-Kako bi to trebalo rešiti

-Nemam odgovor na to,,mislim da treba napraviti ponovne konsultacije sa stručnim licim iz oblasti socijalne zaštite,zdravstava .kultutre,romima inelektualcima i naći novo uspešnije rešenje za integraciju romskih porodica i njihovo prilagođenje socijalnom stanovanju.

izvor http://www.romskimediji.rs/socijalno-stanovanje

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *