Vesti Video

Romski kulturni centar, da li je u funkciji romske zajednice?

RKC u Nišu je zvanično otvoren 6.maja 2019.godine na Đurđevdan. U avgustu 2019.godine održan je prvi sastanak između romskih NVO, pojedinaca i predstavnika RKC, na kome je dogovoreno da se oformi 13 tematskih odbora koja će svojim radom doprineti poboljšanju položaja romske zajednice u gradu. Na žalost i posle godinu dana, nije došlo do ponovnog sastanka kao ni do početka rada tematskih odbora.

Kultura se odnosi na celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, to jest na naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Reč kultura dolazi iz latinskoga colere, što je značilo: nastanjivati, uzgajati, štititi. RKC je romskoj zajednici dat na korišćenje, da li ćemo znati iskoristiti tu mogućnost ili ne?

Dikhipa taro akava Tv paketi kerdja shaipa Civil Rights Defenders

Gledanje ovog Tv paketa Vam je omogućio Civil Rights Defenders

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *