Vesti

Predstavljena deklaracija Zapadnog Balkana o popravljanju položaja Roma

Savet za regionalnu saradnju (RCC) predstavio je na Samitu Zapadnog Balkana u Poznanju deklaraciju kojom će se vlade zapadnobalkanske šestorke obavezati da pojačaju napore na postizanju pune jednakosti i integracije Roma.

Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU biće usvojena sutra na sastanku premijera zapadnobalkanske šestorke, poslednjeg dana Samita u Poznanju koji se održava u okviru Berlinskog procesa.

Potpisivanjem Deklaracije premijeri će se, između ostalog, obavezati da će raditi na povećanju stope zaposlenosti Roma, da će, gde bude moguće, legalizovati sva neformalna naselja u kojima Romi žive ili obezbediti trajan i pristojan smeštaj Romima čija neformalna naselja iz opravdanih razloga ne mogu da budu legalizovana.

Šefovi vlada regiona Deklaracijom se obavezuju i da će na 90 odsto povećati procenat Roma sa završenim osnovnim obrazovanjem, a na 50 odsto sa završenim srednjim obrazovanjem, i da će obezbediti zdravstvenu zaštitu za najmanje 95 odsto romske populacije.

Jačanje državnih struktura za zaštitu Roma od diskriminacije takođe je jedan od ciljeva na koji se premijeri obavezuju, kao i uspostavljanje zvaničnih kanala i mehanizama za zajedničko učešće lokalnih vlasti i romskih zajednica u formulisanju politike, donošenju odluka i nadzoru napora preduzetih radi ostvarivanja ciljeva Deklaracije.

Premijeri takođe pozivaju institucije EU da, između ostalog, povežu ciljeve postavljene Deklaracijom sa ključnim indikatorima za procenu napretka u okviru procesa proširenja Unije.

Taj dokument je danas predstavljen na panelu Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana o Romima i proširenju EU: S reči na dela, koji je RCC organizovao na Samitu u Poznanju u sklopu svog projekta Integracija Roma.

Vođa tog projekta RCC-a Orhan Usein zahvalio je danas Vladi Severne Makedonije čiji je premijer Zoran Zaev inicirao predlog da se vlade regiona obavežu da će raditi na integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU.

Usein je rekao da su Deklaracijom postavljeni dosta ambiciozni, ali i realistični ciljevi.

„Uzeli smo podatke o tome gde se trenutno nalazi romska populacija u odnosu na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, i postavili smo ciljeve koji treba da budu ispunjeni dok ceo region ne uđe u EU“, kazao je Usein.

On je naveo da ti ciljevi uključuju da stopa zaposlenosti Roma na Zapadnom Balkanu mora da bude povećana na najmanje 25 odsto, a da bar 90 odsto romske populacije mora imati osnovno obrazovanje.

Na panelu je rečeno da stopa zaposlenosti Roma na Zapadnom Balkanu iznosi 16,5 odsto, da svega 51,5 odsto Roma završava osnovno obrazovanje, a 63 odsto ima pokriveno zdravstveno osiguranje.

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov rekao je da je Zaev inicirao proces usvajanja Deklaracije jer o nekome mnogo govori to kako se odnosi prema marginalizovanim i obespravljenim grupama.

Dimitrov je kazao da je Severna Makedonija multietnička država koja brine o svim svojim građanima, zasnovana na ideji „jedno društvo za sve“.

On je naveo da je za prelaženje s reči na dela po pitanju popravljanja položaja Roma potrebno da na tome svi snažno rade, i Evropska komisija, i države članice EU, i vlade regiona i nevladine organizacije.

Koordinatorka za politike integracije Roma pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku prema susedima i pregovore o proširenju Marta Garsija Fidalgo rekla je da ispunjavanje ciljeva Deklaracije nije uslov za otvaranje pregovora o članstvu s EU, ali da će biti za zatvaranje pregovora i za ulazak u Uniju.

„Napredak u integraciji Roma značiće napredak na putu proširenja EU“, kazala je Fidalgo.

Ona je navela da Deklaracija predstavlja fantastičnu priliku koja treba da bude iskorišćena, i dodala da je njom pitanje integracije Roma uvedeno u Berlinski proces koji je time dobio i socijalnu dimenziju.

Državni sekretar za Evropu nemačkog ministarstva spoljnih poslova Mihael Rot rekao je na panelu da su Romi najveća etnička manjina u Evropi i ocenio da problemi s kojima se suočava romska populacija nije izazov samo za Zapadni Balkan i da su zato potrebna zajednička evropska rešenja i strategije.

Predstavnik Fondacije za otvoreno društvo Željko Jovanović rekao je da treba biti oprezan jer su i ranije usvajane slične deklaracija o Romima, ali da „nije puno urađeno“ i da je prethodnih godina u regionu došlo do nazadovanja položaja Roma.

„Na Zapadnom Balkanu stvoreno je 600.000 radnih mesta, a nezaposlenost Roma je povećana“, kazao je Jovanović i dodao da ima i nadu da će države preuzeti odgovornost za unapređenje položaja Roma.

Rekao je da je Romima najveći problem nedostatak posla, i da je za manjine kao što je romska sve teže da dobiju posao u vreme rasta stope rasizma i populizma.

Jovanović je kazao da je u prethodnih 15 godina pomak postignut jedino u oblasti obrazovanja Roma, a da napretka nema u oblasti zapošljavanja i stanovanja.

„Države su 2005. potpisale deklaraciju i obavezale se da će da urade mnogo toga, a rezultati su minimalni. Od tada se pogoršala opšta situacija u ekonomiji i društvu, pa je i situacija u mnogim sferama života Roma lošija nego što je bila“, naveo je Jovanović.

On je dodao da je Zapadni Balkan uradio mnogo više za Rome nego neke članice EU.

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *