Indijako poreklo Romengo thano  nesporno . Analiza  romani chibijaki ( romani ) leske uporedipa aver chibjijencar , shaj  sashaj  te mothovipe so o Roma migririndze kothar Indija ko istocne thana severno Indijake , hem achile odorga nesavo vakthi .Palo odova ,kothar i Persija  hem Jermenija  preselindze pe  ano Vizantisko Thagaripa. Tikni Azija  hem dosna ki Grcka. Lingvistichko arakhipe  mothovena  ko pachi  homogeno  grupa  savi reslja  khotar Vizantisko  thagaripa ,  soske  so sa o grupe  Roma save avdive  postojinen  isi oljen zajednichko chibjalji  osnova , save ukljuchinen   delovija leksike hem gramatika liljela  khotar  grchko  chib. Adzukare , ko gndipa ko sigathe , premilinarne rezultaija  genetikake dizutnegi , o pretkija Romengi hine  Indijci. Palo prepostavke  , on hine  deo  relativno thikne  homogene  grupe  ,  save  thane mothovde  ko analize  rateski grupa .

Razlike andre akale grupake  pojavindje pe  thane  gndinolape  ljengo  avipe  ljengo sigathe  shirime khi Evropa .

Isto lingvistika  hem genetika  , hem kultura  antropologija  prepostavinol  da o roma  alje  khotar indija  , Vikinolape  ,  pasho javer , hem ko drushvenekulturne  institucije sar tradicijonalne  forme jurisdikcija  , numa  ko odredzene pravilija  andre grupako , sar soj thano  zapovest  khotar chednost . Hem interna jurisdikcija  hem zapovest  chednosti  shaj  rachon ko odredzene religiozne  pojmovija  nesave grupake Roma ko indijsko  phuv .Direktna  almalikane -kulturake  veze anglo Roma hem Indijske grupadji akana na hine uspostavljime

FROS ,humanitarno organizacija khotar Nish thani pendzarutni  ko obezbedjivanje edukativna materijalija , sredstava bashi shkola , tableta  hem slichne bucha ciljija o obrazovanje te ovol dostupno  so ko po baro broj romane chavenge . Akija organizacija  thani pedzarutni  hem ke odova so osnujindza , legendarno  Nebojsha  Saitovic, Nesi Saiti.

Akava nilaj , Nesha pe amalencar organizujindza  Rat indijske  kulture, muzika hem kulinarstva .

Uzalo poshtovanje  epidemijoloshke  merencar ,pasho tikno broj prisutnengi,spremime tradicionalna  indisjko hajba , ashundza pe muzika  khotar odola thana , a sa odova perdze o djuvlja huravde  kho indisjko sari.

Shef kuhinjako odija rat  hine  Abhidjit Roy Caudhuri, nishlijenge  pedzarutno sar Roy. Ov ani srbija  alo angleder o 50 bers oja studirindza ,zenidza pe , zaposlindza pe ,dobindza chaven  hem achilo  ko Nish .Bashi peske  penola nadzanol srpski , nego nishki . Uzo odova vakerola hem engleski ,bengalski hem hindu.

Roj phenola  kaj thano  ke akija planeta  shaj nishki  te prevodini ko hindu hem bengalski…

Ko meni odija rat hine ;

Khani keravdi  ki pavlaka, grashako kireleja ,lolo pasulji indisjki hem egzotichna salata.

Indijci pobuderi thane vegetarijancija , odova deo Pendzaba  hem aver  milijonsko thana  hana povishe povrche  hem but

h zachinija Roj penol hem arakhlja kulinarsko tajna – i kurkuma savi thani avdive polularno kho srbijake khera na keravdzol nego chordzol pi hrana hem koj agor e hajbaski ,numa na buth soske onda ovela kerko.

Nesa Saita penola o cilj akale rachaki hine te mothovol kozom pipibaske tachke  hem slichnostija isi ko kulinarstvo,chibjako, pachajbaski, muzikaki uzalo Roma hem Indusa.Khi osnova ,khi potraga amen bash  amare korenja , pokushina  te rhaka  khotar  tacno potichina ,penol Nebojsa Saitovic hem dodajinol  khaj hari pendzarutni  chinjenica  khaj i indija  zvanicno nikad na priznajindza romani nacija sar ljeski manjina .

Roma ljilje  o nachin dzivdipasko podneblja  ke savo  zadrzindze pe  palji seoba khotar indija , prilagodindze pe ko hajbe namernicengo  save avena ke odova podruchije  hem po hari achona bizo zachinija khotar indija .

Dosta lafija  isi len ista , ginibe thano primer ,potpuno isto, penol Saitovic .

Muzikake korenija  achilje ista , bizo obzir ko uticaj ,khi harmonsko  ntervalija  khe save pendzarutne  romani muzika  thane indetichne  okoljengi  khotar odredzenujime oblastija Indijake.

Najbare razlike  thane , ko dzivdipa o Roma morandze te prilagodinen pe  ki sredina khe save thane naseljime ,sar bi achona , pandela Nesa  hem najavinol panda manifestacije ano anglunipa.

19. novembra 2018, u Nju Delhiju obeleženo je 1000 godina od egzodusa Roma iz prapostojbine Indije, od kada su rasuti širom planete Zemlje, razdvojeni i podeljeni.

19.novembri 2018, kho Nju Delhi obelezindze 1000 bers khotar egzodus Romengo khotar

Indija od kad  thane rasute ki celo planeta puvjaki, odvojime hem podeljime.

1000 bersh,Rroma naneljen pi drzava ,homogenizovano zajednica ,standardizovano chib,pisimi istorija ,hem jek thani nacija phe neregusime pravne statusija  khi lumijako  zajednica.1000 bersh Rroma thane izlozime jek parametriske  genocid khi egzistencija hem  kulturoloshko smisao , bizo  obzir  khe savo  starana lumijako thane .Palo pobuder khotar 50 bersh ,avola  dzi kho ushtibe  kolektivno nacijake  savestija  hem dzi ko keriba intelekualne  elite Rroma ,save kho razne nachinija pochminen o borbe  basi nacionalno priznanje  hem afirmacija  khi baza  elementarno manushikano hem manjinako pravo.Hiljada  bersha  khotar egzodus ,bizo phi matichno phuv hem drzava ,a dzivdina khe svako dujto drzava  samo khi Evropa hinam 15 milionja.Dali thano dovoljno asavke kedipha  setinamen da sijam deo khotar jek bari phuv , deo Indijaki , uspeshno kontaktija e vlada Indijake postavime  thane pphana agor XX veko,1983. bersh,tad sine premijerka Indijaki Indire Gandi ,sar pokovitelj festivalisko  kulure Rromengi ko Chandigaru (Pendzab ) odija vera zorjakerdza , so priznajndza  e Romen sar ,, chaven Indijake „, a ljengi chib , romani , proglasindza  bash  sar jek  khotar ,, zvanichno  chib Indijako “. Rroma stupindze khi phuv pe phujaki  hem disave grupe  pochmindze  te dozivinen sar pe manushen ,, prapretke „. Khi zhal odothe achilo ,od tegani  dzi akhana buth hari kerdza pe buthi, akava korako  pendzarutne Nesha Saita thano thikno, numa baro korako basho anglunipa  saradnja Rromencar  hem amare  matichno  drzava Indija.

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *