Home Posts tagged Fros
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Nevipe pi Rromani chib

Ko rodipa kotar amen o Rroma sijam …

Indijako poreklo Romengo thano  nesporno . Analiza  romani chibijaki ( romani ) leske uporedipa aver chibjijencar , shaj  sashaj  te mothovipe so o Roma migririndze kothar Indija ko istocne thana severno Indijake , hem achile odorga nesavo vakthi .Palo odova ,kothar i Persija  hem Jermenija  preselindze pe  ano Vizantisko Thagaripa. Tikni Azija  hem dosna ki […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

U potrazi za korenima …

Indijsko poreklo Roma je neosporno. Analizom romskog jezika (romani) i njegovim upoređivanjem s drugim jezicima, može se dokazati da su Romi migrirali iz centralne Indije u istočne delove severne Indije, i najverovatnije ostali tamo neko vreme. Nakon toga, verovatno su se preko Persije i Jermenije preselili u Vizantijsko carstvo, Malu Aziju i kasnije u Grčku. […]