Home Vesti Archive by category Vesti (Page 122)
Vesti Vesti

Poziv za potencijalne policijske službenike

Policijska asocijacija ,,Evropski policajci romske nacionalnosti,, zajedno sa MUP Republike Srbije vrsi pripremu Romkinja i Roma, starosti do 25 godina, koji imaju zavrsenu srednju skolu / trogodisnja ili cetvorogodisnja/, radi uspesnog polaganja prijemnog ispita  koji su zainteresovani za rad u MUP Republike Srbije  na poslovima i zadacima policijskog sluzbenika.
Vesti Vesti

Strategija za bolji položaj Roma u Nišu?

Udruženje građana Roma produkcija Roma World u utorak 10.03.2015.g.u MCN odrzava Okrugli sto na temu „Strategija za poboljšanje položaja romske zajednice u Nišu“. Zašto i posle deset godina sprovođenja Dekade Roma grad Niš nema Strategiju i LAP? Na sastanku biće predstavljeni i rezultati ćetvoromesečnog istraživanja položaja Roma u nekim segmentima Dekade Roma.
Vesti Vesti

Lokalni mediji za prava Roma

Lokalni mediji za prava Roma” je projekat koji za cilj ima da putem lokalnih medija poboljša informisanje Roma o načinima pružanja besplatne pravne pomoći koju nude organizacije civilnog društva, ali i neromske populacije o problemima koje Romi imaju u lokalnim sredinama. Finansijski je podržan od strane donatora Civil Right Defenders i predstavlja uspostavljanje bliže