Home Archive by category Vesti (Page 248)
Video

Stanovanje Roma

  Stanovanje Roma je jedan od najvećih problema sa kojima se susreće ova zajednica. U Srbiji postoje oko 600 neformalnih naselja. Skrug Liga Roma prednacrtom Zakona o Legalizaciji romski naselja ukazuje da se ovaj problem može rešiti.
Vesti Vesti

Poziv za potencijalne policijske službenike

Policijska asocijacija ,,Evropski policajci romske nacionalnosti,, zajedno sa MUP Republike Srbije vrsi pripremu Romkinja i Roma, starosti do 25 godina, koji imaju zavrsenu srednju skolu / trogodisnja ili cetvorogodisnja/, radi uspesnog polaganja prijemnog ispita  koji su zainteresovani za rad u MUP Republike Srbije  na poslovima i zadacima policijskog sluzbenika.
Vesti Vesti

Strategija za bolji položaj Roma u Nišu?

Udruženje građana Roma produkcija Roma World u utorak 10.03.2015.g.u MCN odrzava Okrugli sto na temu „Strategija za poboljšanje položaja romske zajednice u Nišu“. Zašto i posle deset godina sprovođenja Dekade Roma grad Niš nema Strategiju i LAP? Na sastanku biće predstavljeni i rezultati ćetvoromesečnog istraživanja položaja Roma u nekim segmentima Dekade Roma.
Vesti Vesti

Lokalni mediji za prava Roma

Lokalni mediji za prava Roma” je projekat koji za cilj ima da putem lokalnih medija poboljša informisanje Roma o načinima pružanja besplatne pravne pomoći koju nude organizacije civilnog društva, ali i neromske populacije o problemima koje Romi imaju u lokalnim sredinama. Finansijski je podržan od strane donatora Civil Right Defenders i predstavlja uspostavljanje bliže