I mi se pitamo - Amen da puchamen

Obe vakcine protiv kovida 19 do sada primilo 50% punoletnih Kragujevčana.

Prvu i drugu dozu vakcine protiv kovida 19 do sada je primilo nešto više od polovine punoletnih Kragujevčana. Trećom buster dozom vakcinisano je nešto više od 26.000 žitelja grada na Lepenici, što je oko 16 procenata.  

Slab odziv mladih na vakcinaciju problem je koji dele i Romi i većinsko stanovništvo u Kragujevcu. Protiv kovida 19 vekacinisan je tek svaki peti Kragujevčanin star između 18 i 24 godine, dok je među starijima od 65 recimo vakcinisano čak 86 odsto.

Solduj vakcine upralo Kovid 19 dji akana lilja 50 procentija manusha ko Kragujevac

Prvo hem dujto doza vakcinakhi protiv kovid 19 dji akahana primindja harica phobuder khotar ekvash punoletne Kragujevcanija . Trito buster doza vakcinisimo hari pobuder khotar 26.000 ziteljija dizijakhi Lepenica, soj thano 16 procentija .

Isto procentija po lafija Zorana Pavlovica , kordinator vash Romane puchiba khi komuna dizijakhi Kragujevec , vazinol hem kana thane kho puchiba Kragujevacjka Romani nacionalost .

So tichinolphe mora te vakherav khaj thani slichno situacija sar so sine ko vechinskho zajednica . Jekh opshto podeljimi  khe okola saven isi olen poverenje kho vakhcine hem save thane vakcinishime hem okola save naneolen . Odova so sajinndja mobilni tim te kerol khi saradnja ministarsvto vash drzavno uprava hem lokalno samo uprava , khi saradnja amare dizutne uprava hem amare kher sastiphaskho , odova thano khaj organizujindjam kho romane naseljija hem iformisindjam olen maj anglal khotar potreba vash vakcinisanje , akahana pahnlovava khe okhova so vakherdjum ko starti , a odova thano podela zashtitne makskengi hem podela hijegijenskhog materijali , sar bi i higijena vazdolaphe ko pho baro nivo . Khi saradnja e zdrastveno medijatorka khi saradnja averencar ,  e kordinatorkha vash vakcinacija sijam negde kho povbuder uspindjam . Nanema tachno podatakh , samo so thano podatakh , milinav khaj thano vash celokupno naselje , hem khotar Licike hem khotar Palilula , skoske vakcinisime thane . Oja odola thane o phurane gruphe hem okola save  thane hronichno nasvale , te shaj zashtitibnen phe hem aver motivacija sine vash okola save mangen hem smatrinen numa isiolen nekho kho inostranstvo hem mangol te putujinol hem te na oven uskratime vash odova djajba khotar phuv odoleskhe  .

Centralno punkt vash vakcinacija sigate preseljimo khi nevi lokacija , soskhe khi zgrada Sololane khe savi nalazinolaphe okola masekhija , nane grejanje . Nevo punkt nalazinophe ano prostorije aglederuni shkola Vukasin Markovic kho naselje Erdoglija . Khe akhava punkt Kragujevacanija shaj te priminen nesavi khotar shtar vakcine save thane kho raspolaganje khi Srbija .

Pasho odova , vakcinacija kineske vakcina , obavinolphe kho sa o ambulante Kher sastipaskho .

Doktori Vasilije Antic , direktor Kher sastiphaskho , vakherol khaj sa o interesovanja vash vakcinacija hem phana isi .

Adjikera khaj i vakcinacija kha nastavinophe soskhe isi svakho dive isiamen interesovanja 700dizutne numa vash jekhto , numa dujtho  numa trito doza .

Sar bi postakhini vakcinacija Kragujevcanja nakle masekija organizujime sine akcije kho gava khi okolina , dizijakhi hem privatne firme , numa hem kho romane naseljija . Mobilni tim vash inkluzija Roma khi saradnja Kher sastiphaskho prvo akcija vakcinacija kho naselje Licika khe savo djivdinen najbaro numero kragujevako Roma , organizujime thano phana aprila . Samo odova dive vakcinishime sine 50 dodushe phurane dizutne . Khotar o terne khotar odva dive shaj shune sine samo cutiba numa daran vakcinatar , numa smatrinen khaj o therne hem oja  isi olen antitela , soskhe sasto  hraninenphe .

Slabo odziv ternengo khi vakcinacija problemi savo isi olen o Roma hem vechinsko dizutne kho Kragujevac .

Protiv kovid 19 vakcinisime thane svakho panshto Kragujevcani phurano khotar 18 hem 24 bersh , dok anglo phurane khotar 65 te phene vakkcinisimo chak 86 odsto.

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *