I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Ove godine 12 mesta za studente iz romske zajednice u Kragujevcu

Država je afirmativnim merama omogućila nešto lakši upis romskim učenicima u srednje škole, kao i mogućnost da konkurišu na fakultete u okviru posebnih kvota. Na Ekonomskom, Pravnom i Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu ove godine biće mesta za po 2 studenata Roma upisanih po osnovu mera afirmativne akcije. Prirodno matematički i Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu upisaće po 3 studenata.

Akale bersheste 12 thana basho studentija taro rromano amalipa ko Kragujevac

Khe savi mera Drzava  Srbija trudinolphe te romanie chave hem terne  Roma dobinena so poshukar obrazovanje  ?

Avolaphe mange khaj thane samo lafija , a na khaj chache odoleske zlazinol phe Njbuderi vakherena  khotar odova kana thane nesave izborija  numa  adjahare neshto slichno.

Me gndinava khaj i drzava vodinela rachuni samo kho lil.

Nadajanava na mislindjuma khotar odova . Khe amende odova stalno neshto menjinolphe . Menjinen phe ministrija , sa menjinolphe . Na djanav .

Gndinava khaj akahale drzava na interesujini  ni o chvae ni obrazovanje .

Adjahare gndinena Kragujevcjanija , a so mothovena o istarzivanja . Osnovna shkoola  khi Srbija agorisinen 97,1 odsto upisime  sikavne , mothovela  paluno  zvanoicno statistika  savi  datirinol  khotar 2019 . bersh . Kho jekhto dikhipe ashundjola ohrabrujuche . Numa , nane bash adjahare ohrabrujucha . Samo 55 odsto  chave  khotar romane naseljija  paolo agorisime  osnovne shkole  nastavinen srednjo obrazovanje , soj znatno  talo prosek .

Barho izazov kho sa o nivojija  obrazovanja  prestavinen  redovno pohadjanje  nastava. Odova problemi izrazimo  thano khe pho baro mera  kana thane kho puchiba  chave  khotar chorore porodice , gndinol Bozidar Nikolic , khotar udruzenje  Romanipehen  khotar Kragujevac .

Khana dikha  save sine najbare  uzrokija osipanja chavengo khotar obrazovno  sistemi  kho romane sikavne  sine chelalo materijali uslovija kho porodice , te shaj e chaven nesar spreminen soj naj neophodno  basho sistem . Odova  nane  samo udzbenikija , odova thano hem odecha obucha . Odova thano khotar jekh hem najbaro problemi .Odova materijal  faktor thano najznachajno .

Pho lafija  Dushana Aleksicha , chlano gradskog vecha  bash obrazovanje , kho Kragujevac postojinol  razvijeno  mrezha mehanizma podrshke  romane sikavnenge  te achoven  kho sistemi  obarazovanja .

Nesave khotar standardne  mere podrshke  save dizutni uprava podrzinol  hem sprovodinol  tradicionalno  hem phobuder khotar 10 bersha, khe nesave odredjene  projektija  hem programija , khi osnova  sprovedime  stalno hem javni konkursija  savo Diz Kragujevac  raspisindzja kho oblast  ljudska  hem manjinska prava  panlje  thane  bash materijalnu podrshka  kho dikhipa shkolsko pribor hem  sa aver  soj valajani basho pandiba ano sistemi obrazovanja  hem vaspitanja ,  pripremno predshkolski  program  hem  bash polaznikija  jektho  hem  dujtho klasa  osnovne shkole .Khe odova kontekst  diz bash prosechno  100 sikavne  polaznikija  primremnog  predshkolskog  programa  hem jektho klasa  obezbedinol pernice , sveske , udzbenikija ,rancija hem aver .

Drzava  thani afirmativo merencar  omoguchindza harica po lokho upis  romane sikavnenge  kho srednje shkole , sar hem moguchnost te konkurishinen  kho falkutetija  ano okvir  posebno kvote . Kho ekonomskom , Pravnom hem Filoloshko  umetnichko  falkutet  kho Kragujevac  akava bersh kha avo than  bash  po 2 studentija  Roma upisime  kho osnova mera  afirmativne akcije . Prirodno  matematichki  hem Falkutet  inzinjerskih  nauka kho Kragujevac kha upisinen pho 3 studentija .

„Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *