Vesti Vesti

Konkurs Centra za prava manjina za mesto Izvršnog direktora

Centar za prava manjina raspisuje konkurs za  za poziciju Izvršnog direktora.
 
Prijave dostaviti najkasnije do 15. oktobra 2016. godine na E-mail adresu: office@mrc.org.rs
 
Oglas za poziciju Izvršnog direktora CPM-a se nalazi na sledecem linku:

Zadaci i odgovornosti izvršnog/e direktora/ke CPM

1. Izvršni direktor/ka de biti odgovoran/na za strateški i operativni menadžment organizacije, podršku i razvoj CPM-a, praćenje i nadgledanje finansijskog menadžmenta organizacije, razvoj i održivost organizacije, razvoj saradnje sa relevantnim interesnim grupama, kao i PR u okviru svojih aktivnosti;

2. Izvršni direktor/ka izveštava direktno Upravni odbor CPM-a, priprema i podnosi izveštaje o radu CPM-a, o planiranim i realizovanim projektima, uključujući procene i preporuke vezane za inkluziju Roma na nacionalnom i lokalnom nivou;

3. Vodi planiranje, sprovođenje i rukovođenje projektima, uključujući strateška planiranja i budžetiranja, kao i praćenje utrošaka sredstava projekta;

4. Obezbeđuje profesionalnu podršku i superviziju zaposlenih, upravlja zaposlenima i volonterima;

5. Pruža podršku Menadžeru/ki za administraciju i finansije u poslovima koji se tiču zaposlenih, prikupljanju narativnih i finansijskih izveštaja, vremenskih izveštaja, dokumentacije o odsustvu i godišnjem odmoru i bilo kojem drugom vidu administracije koja je neophodna za rad udruženja;

6. Priprema saopštenja za javnost iz oblasti kršenja ljudskih prava i diskriminacije;

7. Sastanci sa relevantnim akterima, OCD, donatorima, uključujući predstavnike vlade, državnih i lokalnih institucija;

8. Osigurava sprovođenje svih organizacijskih politika, po potrebi učestvovuje u radu lokalnih, regionalnih i međunarodnih mreža;

9. Osigurava razvoj projekata sa naglaskom na rad sa ranjivim grupama iz oblasti ljudskih prava, uklјučujući programe namenjene inkluziji Roma i Romkinja;

10. Nadgleda upravlјanje celokupnim budžetom CPM-a, izveštaje i bankovne račune, prati sve troškove, kontroliše bankarske operacije, izvode i novčane transakcije kroz blagajnu, kao i redovno podnosi izveštaje Upravnom odboru i donatorima;

11. Koordiniše razvoj i učešće Upravnog odbora, kako bi se povećao potencijal CPM-a;

12. Razvija i sprovodi strategiju održivosti CPM-a, uklјučujudi prikuplјanje sredstava i PR strategiju;

13. Nadgleda i vodi prikuplјanje sredstava na nacionalnom i međunarodnom nivou;

14. Razvija i održava odnose sa partnerskim organizacijama, mrežama i donatorima;

15. Obavlja kancelarijske poslove, zakazivanje sastanaka sa relevantnim akterima, pripremanje izveštaja i druge poslove po potrebi

 

Potrebne kvalifikacije

 Državljanstvo Republike Srbije;

 Završene osnovne studije iz oblasti iz pravnih, društveno-humanističkih, političkih nauka, menadžmenta ili drugih srodnih oblasti;

 Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva iz oblasti ljudskih prava i inkluzije Roma;

 Najmanje 5 godina praktičnog iskustva u radu u organizacijama civilnog društva;

 Iskustvo u strateškom planiranju i upravlјanju projektnim ciklusom, menadžmentu programa i projekata;

 Iskustvo u pisanju predloga projekata za EU fondove;

 Iskustvo u izgradnji odnosa i saradnji sa vladinim institucijama (lokalni, regionalni i državni nivo);

 Iskustvo u oblasti ljudskih prava;

 Iskustvo u razvoju strategije prikuplјanja sredstava i uspešnom sprovođenju projekata;

 Iskustvo u koordinaciji razvoja strateških partnerstava;

 Razumevanje i posvećenost principima demokratskog odlučivanja i aktivnog učešća;

 Razumevanje i posvećenost inkluziji i procesu zasnovanom na učenju;

 Odlično poznavanje i razumevanje manjinskih prava i inkluzije Roma u Srbiji;

 Prethodno iskustvo u upravljanju projektima, implementaciji i praćenju;

 Iskustvo u poslovnom upravljanju organizacije;

 Razumevanje EU politika i finansiranja kroz programe Evropske unije;

 Odlična pisana i usmena komunikacija na engleskom i na srpskom jeziku, poznavanje romskog jezika će biti prednost;

 Odlične kompjuterske veštine Microsoft Office paket i internet;

 Sposobnost i spremnost za rad sa ljudima različitih kulturnih, verskih i nacionalnih pripadnosti;

 

Uslovi Angažman zahteva rad 40 sati nedeljno (fleksibilno radno vreme u zavisnosti od programskih aktivnosti), 25 dana godišnjeg odmora, plus državni praznici. Spremnost na putovanje u R. Srbiji i po potrebi u inostranstvo.

Prijave dostaviti najkasnije do 15. oktobra 2016. godine na E-mail adresu: office@mrc.org.rs

Pristigle prijave nakon isteka roka neće biti prihvaćene.

CV i motivaciono pismo dostaviti na srpskom jeziku. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji budu ušli u uži izbor. Kandidati/kinje pripadnici romske zajednice se posebno ohrabruju za konkurisanje.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem E-mail adrese office@mrc.org.rs ili putem telefona na broj + 381 11 26 20 944.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *